Menu

0391 – 还是 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0391 – 还是 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《还》的笔顺动画写字动画演示

《还》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我还是不明白
 • Phồn – 我還是不明白
 • Pinyin – Wǒ háishì bù míngbái
 • Bồi – Ủa hái sư bu mính bái
 • Dịch tiếng Việt –  Tôi vẫn chưa hiểu
 • Dịch tiếng Anh – I was none the wiser

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们还是可以去看电影
 • Phồn – 我們還是可以去看電影
 • Pinyin – Wǒmen háishì kěyǐ qù kàn diànyǐng
 • Bồi – Ủa mân hái sư khứa ỉ chuy khan ten ỉnh
 • Dịch tiếng Việt – chúng ta luôn có thể đi đến rạp chiếu phim
 • Dịch tiếng Anh – we could always go to the cinema

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments