Menu

0335 – 迟到 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0335 – 迟到 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《迟》的笔顺动画写字动画演示

《迟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们迟到了
 • Phồn – 我們遲到了
 • Pinyin – Wǒmen chídàole
 • Bồi – Ủa mân chứ tao lợ
 • Dịch tiếng Việt – chúng ta muộn rồi
 • Dịch tiếng Anh – we’re late

Ví dụ 2:

 • Giản – 对不起,我迟到了
 • Phồn – 對不起,我遲到了
 • Pinyin – Duìbùqǐ, wǒ chídàole
 • Bồi – Tuây bu chỉ, ủa chứ tao lợ
 • Dịch tiếng Việt – xin lỗi tôi tới trễ
 • Dịch tiếng Anh – sorry I’m late

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments