Menu

0249 – 送 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0249 – 送 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《送》的笔顺动画写字动画演示

《送》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 把它送给他
 • 把它送給他
 • Bǎ tā sòng gěi tā
 • Bồi – Bả tha sung cẩy tha
 • Dịch tiếng Việt – đưa nó cho anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – give it to him

Ví dụ 2:

 • 他送了花儿给她
 • 他送了花兒給她
 • Tā sòngle huā er gěi tā
 • Bồi – Tha sung lợ hoa ơ cẩy tha
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tặng hoa cho cô ấy
 • Dịch tiếng Anh – He took her some flowers.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments