Menu

0235 – 铅笔 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0235 – 铅笔 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《铅》的笔顺动画写字动画演示
《铅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《笔》的笔顺动画写字动画演示

《笔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

Xem chi tiết sách bản cứng tại đây ạ

 


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我没有牛奶/ 铅笔了
 • 我沒有牛奶/ 鉛筆了
 • Wǒ méiyǒu niúnǎi/ qiānbǐle
 • Ủa mấy dẩu niếu nải / chen bỉ lợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không còn / Tôi không có sữa / bút chì
 • Dịch tiếng Anh – I have no more/ I don’t have any more milk/ pencils

Ví dụ 2:

 • 考试时不能用铅笔答题– Nghe ví dụ
 • 考試時不能用鉛筆答題
 • Kǎoshì shí bùnéng yòng qiānbǐ dátí
 • Khảo sư sứ bu nấng dung chen bỉ tá thí
 • Dịch tiếng Việt – Trong bài kiểm tra, bạn không thể viết bằng bút chì.
 • Dịch tiếng Anh – In the test, you can’t write in pencil.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments