Menu

0359 – 锻炼 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0359 – 锻炼 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《锻》的笔顺动画写字动画演示

《锻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《炼》的笔顺动画写字动画演示

《炼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他做了一些锻炼
 • Phồn – 他做了一些鍛煉
 • Pinyin – Tā zuòle yīxiē duànliàn
 • Bồi – Tha chua lợ i xiê tuan len
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã tập một chút thể dục
 • Dịch tiếng Anh – He did some exercising.

Ví dụ 2:

 • Giản – 锻炼时别过度!
 • Phồn – 鍛煉時別過度!
 • Pinyin – Duànliàn shí bié guòdù!
 • Bồi – Toan len sứ bía cua tu!
 • Dịch tiếng Việt – Đừng cố gắng quá sức khi tập thể dục!
 • Dịch tiếng Anh – Don’t overexert yourself when exercising!

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments