Menu

0302 – 阿姨 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0302 – 阿姨 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《阿》的笔顺动画写字动画演示

《阿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《姨》的笔顺动画写字动画演示

《姨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我管我的邻居叫安娜阿姨
 • 我管我的鄰居叫安娜阿姨
 • Wǒ guǎn wǒ de línjū jiào ānnà āyí
 • Ủa quán ủa tợ lín chuy cheo an nan a í
 • Tôi gọi hàng xóm là dì Anna.
 • I call my neighbor Aunt Anna.

Ví dụ 2:

 • 她那有贵族血统的阿姨把她培养成了公主
 • 她那有貴族血統的阿姨把她培養成了公主
 • Tā nà yǒu guìzú xiě tǒng de āyí bǎ tā péiyǎng chéngle gōngzhǔ
 • Tha na dẩu quây chú xiể thủng tợ a í bả tha pây dảng chấng lợ cung chủ
 • Dì của cô có dòng máu quý tộc và đã nuôi dưỡng cô thành một công chúa.
 • Her aunt of noble blood cultured her into a princess.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments