Menu

0371 – 附近 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0371 – 附近 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《附》的笔顺动画写字动画演示

《附》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《近》的笔顺动画写字动画演示

《近》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们不住在附近
 • Phồn – 我們不住在附近
 • Pinyin – Wǒmen bù zhù zài fùjìn
 • Bồi – Ủa mân bú chu chai phu chin
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi không sống gần đây
 • Dịch tiếng Anh – We don’t live around here.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他向附近的人求助
 • Phồn – 他向附近的人求助
 • Pinyin – Tā xiàng fùjìn de rén qiúzhù
 • Bồi – Tha xeng phu chin tợ rấn chiếu chu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đã kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh
 • Dịch tiếng Anh – He made an appeal for help from anyone that was nearby.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments