Menu

0031 – 高兴 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0031 – 高兴 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0031 – 高兴 – HSK1 - Cách viết

0031 – 高兴 – HSK1 – Cách viết

0031 – 高兴 – HSK1 - Cách viết

0031 – 高兴 – HSK1 – Cách viết

0031 – 高兴 – HSK1 - Cách viết

0031 – 高兴 – HSK1 – Cách viết

0031 – 高兴 – HSK1 - Cách viết

0031 – 高兴 – HSK1 – Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: CAO HỨNG
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Updating
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 高兴了 
 • 我太高興了
 • Wǒ tài gāoxìng le.
 • Ủa thai cao xinh lợ
 • Tôi rất hạnh phúc.
 • am so happy.

Ví dụ 2:

 • 高兴得了不得
 • 高興得了不得
 • gāoxìng de liǎobu de
 • cao xinh tứa lẻo bu tứa
 • Hạnh phúc một cách lạ thường
 • Extraordinarily happy

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments