Menu

0194 – 鸡蛋 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0194 – 鸡蛋 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《鸡》的笔顺动画写字动画演示

《鸡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《蛋》的笔顺动画写字动画演示

《蛋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他摊了个鸡蛋
 • 他攤了個雞蛋
 • Tā tānle gè jīdàn
 • Tha than lợ cưa chi tan
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chiên một quả trứng.
 • Dịch tiếng Anh – He fried an egg.

Ví dụ 2:

 • 咱家还有鸡蛋吗?
 • 咱家還有雞蛋嗎?
 • Zán jiā hái yǒu jīdàn ma?
 • Chán cha hái dẩu chi tan ma?
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta còn trứng ở nhà không?
 • Dịch tiếng Anh – Do we have eggs in our house?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments