Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 017 – 交通 – Giao thông

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 017

小明:麦克,快起床,快起床,我们睡过头了。(Xiǎomíng: Màikè, kuài qǐchuáng, kuài qǐchuáng, wǒmen shuì guòtóule)
Tiểu Minh: Mike, dậy mau, dậy mau, chúng ta ngủ quá giờ rồi.
麦克:啊,现在几点啦?(Màikè: A, xiànzài jǐ diǎn la)
Mike: A, bây giờ mấy giờ rồi?
小明:都七点半了,快点儿。(Xiǎomíng: Dōu qī diǎn bànle, kuài diǎn er)
Tiểu Minh: Đã 7 giờ rưỡi rồi, nhanh lên.
麦克:小明,你平时怎么去学校?(Màikè: Xiǎomíng, nǐ píngshí zěnme qù xuéxiào)
Mike: Tiểu Minh, bình thường bạn đến trường như thế nào?
小明:我平时先坐公交车,再倒地铁。不过,今天太晚了,我们打车去吧。(Xiǎomíng: Wǒ píngshí xiān zuò gōngjiāo chē, zài dǎo dìtiě. Bùguò, jīntiān tài wǎnle, wǒmen dǎchē qù ba)
Tiểu Minh: Mình bình thường trước tiên đi xe buýt, sau đó đi xe điện ngầm. Nhưng mà, hôm nay quá trễ rồi, chúng ta bắt xe đi thôi.
小明:师傅,我们 去七十四中学。(Xiǎomíng: Shīfù, wǒmen qù qīshísì zhōngxué)
Tiểu Minh: Bác tài ơi, chúng con đến trường Trung học 74.
师傅:对不起,我不太认识,你能帮我指路吗?(Shīfù: Duìbùqǐ, wǒ bù tài rènshí, nǐ néng bāng wǒ zhǐ lù ma)
Tài xế: Xin lỗi, chú không rành đường lắm, cháu chỉ đường giúp chú được không?
小明:好的,您先直行,到长安街十字路口再向右转。(Xiǎomíng: Hǎo de, nín xiān zhíxíng, dào cháng’ān jiē shízìlù kǒu zài xiàng yòu zhuǎn)
Tiểu Minh: Dạ được, trước tiên chú cứ đi thẳng, đến ngã tư đường Trường An thì rẽ phải.
师傅:好的。(Shīfù: Hǎo de)
Tài xế: Được rồi.
小明:哎,怎么这么堵啊?(Xiǎomíng: Āi, zěnme zhème dǔ a)
Tiểu Minh: Ấy, sao lại kẹt xe như thế này?
师傅:我给你们停地铁站吧,坐地铁会快一点儿。(Shīfù: Wǒ gěi nǐmen tíng dìtiě zhàn ba, zuò dìtiě huì kuài yīdiǎn er)
Tài xế: Chú cho hai cháu dừng ở trạm điện ngầm vậy, ngồi xe điện ngầm sẽ nhanh hơn một chút.
小明:好吧,谢谢您。(Xiǎomíng: Hǎo ba, xièxiè nín)
Tiểu Minh: Dạ được, cám ơn chú.
小明:麦克,这是地铁一号线,咱们可以坐到东单站转五号线。(Xiǎomíng: Màikè, zhè shì dìtiě yī hào xiàn, zánmen kěyǐ zuò dào dōngdān zhàn zhuǎn wǔ hào xiàn)
Tiểu Minh: Mike, đây là tuyến xa điện ngầm số 1, chúng mình có thể ngồi xe đến trạm Đông Đan rồi chuyển sang tuyến số 5.
麦克:嗯。哎呀,快点儿来车吧!(Màikè: Ń. Āiyā, kuài diǎn er lái chē ba)
Mike: Ừm. Ây da, mau lên xe thôi!

Xiao Ming: Mike,get up, get up,we overslept.

Mike: Oh,what’s the time?

Xiao Ming: It’s seven thirty already,hurry up.

Mike: Xiao Ming,how do you usually get to school?

Xiao Ming: Usually I take the bus first, then transfer to the subway. But it’s too late today, let’s take a taxi.

Xiao Ming: Driver,we go to **high school.

Taxi Driver: Sorry,I don’t really know it, can you give me directions?

Xiao Ming: Sure,go straight first,then turn right at the Chang’anjie intersection.

Taxi Driver: OK.

Xiao Ming: Oh,why is it so congested?

Taxi Driver: I can stop for you at the subway station, the subway would be faster.

Xiao Ming: OK,thanks.

Xiao Ming: Mike,this is subway line one,we can take it to the Dongdan station then transfer to line five.

Mike: Hmm. Come on,train!

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments