Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 029 – 吃快餐 – Ăn thức ăn nhanh

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 029

小明:兰兰,我快饿死了,咱们去买点儿吃的吧。(Xiǎomíng: Lán lán, wǒ kuài è sǐle, zánmen qù mǎidiǎn er chī de ba.)
Tiểu Minh: Lan Lan, mình sắp đói chết rồi, chúng ta đi mua chút gì ăn đi.
Mike: 是啊是啊,我也快饿死了。(Shì a shì a, wǒ yě kuài è sǐle.)
Mike: Đúng đó, đúng đó, mình cũng sắp đói chết rồi.
兰兰:好啦,好啦。你们想吃点儿什么?(Lán lán: Hǎo la, hǎo la. Nǐmen xiǎng chī diǎn er shénme?)
Lan Lan:Được rồi, được rồi. Hai người muốn ăn cái gì?
小明:我现在什么都想吃……啊,烤鸭、羊肉串、红烧鱼……. (Xiǎomíng: Wǒ xiànzài shénme dōu xiǎng chī……a, kǎoyā, yángròu chuàn, hóngshāo yú…….)
Tiểu Minh: Mình bây giờ cái gì cũng muốn ăn cả . . . A, vịt quay, thịt dê xiên, cá nướng . . .
兰兰:做梦吧。麦克,你呢?(Lán lán: Zuòmèng ba. Màikè, nǐ ne?)
Lan Lan: Nằm mơ đi. Mike, còn bạn?
Mike:我吃什么都行。兰兰,你想吃点儿什么?(Wǒ chī shénme dōu xíng. Lán lán, nǐ xiǎng chī diǎn er shénme?)
Mike: Mình ăn cái gì cũng được. Lan Lan, bạn muốn ăn gì?
兰兰:我一会儿还有钢琴课,咱们吃点儿简单的吧?(Lán lán: Wǒ yīhuǐ’er hái yǒu gāngqín kè, zánmen chī diǎn er jiǎndān de ba?)
Lan Lan:Chút nữa mình còn có giờ học piano, chúng ta ăn gì đó đơn giản đi.
Mike:好。你看,那边有卖汉堡的,咱们边走边吃,怎么样?(Hǎo. Nǐ kàn, nà biān yǒu mài hànbǎo de, zánmen biān zǒubiān chī, zěnme yàng?)
Mike: Được. Cậu xem, bên kia có bán hamburger kìa, chúng ta vừa đi vừa ăn, thế nào?
兰兰:太好了。(Lán lán: Tài hǎole.)
Lan Lan: Quá tốt rồi.
小明:又吃汉堡啊!(Xiǎomíng: Yòu chī hànbǎo a!)
Tiểu Minh: Lại ăn hamburger!
Mike:您好,我们要三个鸡腿堡,三杯可乐。(Nín hǎo, wǒmen yào sān gè jītuǐ bǎo, sān bēi kělè)
Mike: Xin chào, chúng tôi muốn mua 3 cái hamburger đùi gà, 3 ly cola.
服务员:好的,一共48元。请您稍等。(Fúwùyuán: Hǎo de, yīgòng 48 yuán. Qǐng nín shāo děng.)
Nhân viên phục vụ: Được ạ, tổng cộng 48 tệ. Xin đợi chút.
服务员:这是您的汉堡和可乐。您拿好。(Fúwùyuán: Zhè shì nín de hànbǎo hàn kělè. Nín ná hǎo)
Nhân viên phục vụ: Hamburger và cola của quý khách. Xin hãy cầm giúp.
小明:能再给我几张餐巾纸吗?(Xiǎomíng: Néng zài gěi wǒ jǐ zhāng cānjīnzhǐ ma)
Tiểu Minh: Có thể cho tôi vài miếng giấy ăn không?
服务员:好的,没问题。(Fúwùyuán: Hǎo de, méi wèntí.)
Nhân viên phục vụ: Dạ được, không có vấn đề gì.
Mike:劳驾,我能要包西红柿酱吗?(Láojià, wǒ néng yào bāo xīhóngshì jiàng ma?)
Mike: Làm phiền, tôi có thể xin thêm gói tương cà không?
服务员:好的。请稍等。(Fúwùyuán: Hǎo de. Qǐng shāo děng.)
Nhân viên phục vụ: Dạ được. Xin đợi chút.
兰兰:我吃饱了,你们俩呢?(Lán lán: Wǒ chī bǎole, nǐmen liǎ ne?)
Lan Lan: Mình ăn no rồi, còn hai bạn?
小明:我吃得很饱,味道不错。(Xiǎomíng: Wǒ chī dé hěn bǎo, wèidào bùcuò)
Tiểu Minh: Mình ăn no rồi, mùi vị cũng ngon.
Mike:我也吃饱了。(Wǒ yě chī bǎole)
Mike: Mình cũng ăn no rồi.
小明:对了,兰兰,那边还有个咖啡屋,你想去喝点儿咖啡吗?(Xiǎomíng: Duìle, lán lán, nà biān hái yǒu gè kāfēi wū, nǐ xiǎng qù hē diǎn er kāfēi ma?)
Tiểu Minh: Đúng rồi, Lan Lan, bên kia còn có tiệm cà phê, bạn có muốn đi uống chút cà phê không?
兰兰:我…… (Lán lán: Wǒ……)
Lan Lan: Mình . . .
Mike:小明,兰兰,一会儿还要上钢琴课,我们…… (Xiǎomíng, lán lán, yīhuǐ’er hái yào shàng gāngqín kè, wǒmen……)
Mike: Tiểu Minh, Lan Lan, chút nữa còn đi học piano, chúng ta . . .
小明:好吧好吧,跟我走,咱们回家吧。(Xiǎomíng: Hǎo ba hǎo ba, gēn wǒ zǒu, zánmen huí jiā ba)
Tiểu Minh: Được rồi, được rồi, đi theo mình, chúng ta về nhà.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments