Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 030 – 端午节 – Tết Đoan Ngọ

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 030

Mike:喂,请问是兰兰吗?(Wèi, qǐngwèn shì lán lán ma?)
Mike: Alo, xin hỏi phải Lan Lan không?
兰兰:我是。你是麦克吧?(Lán lán: Wǒ shì. Nǐ shì màikè ba?)
Lan Lan: Đúng rồi. Bạn là Mike phải không?
Mike:对,是我。兰兰,那本《藏地密码》你看完了吗?能借我看看吗?(Duì, shì wǒ. Lán lán, nà běn “cáng de mìmǎ” nǐ kàn wánliǎo ma? Néng jiè wǒ kàn kàn ma?)
Mike: Đúng, là mình. Lan Lan, quyển “Mật Mã Tây Tạng” bạn xem xong chưa? Có thể cho mình mượn xem không?
兰兰:《藏地密码》啊,我刚看完。你什么时候来拿?(Lán lán:“Cáng de mìmǎ” a, wǒ gāng kàn wán. Nǐ shénme shíhòu lái ná?)
Lan Lan: “Mật mã Tây Tạng” à, mình vừa xem xong. Khi nào bạn đến lấy?
Mike:我现在去可以吗?(Wǒ xiànzài qù kěyǐ ma?)
Mike: Bây giờ mình qua được không?
兰兰:可以啊,一会儿见。(Lán lán: Kěyǐ a, yīhuǐ’er jiàn.)
Lan Lan:Được chứ, chút nữa gặp.
兰兰:请进。(Lán lán: Qǐng jìn.)
Lan Lan: Mời vào.
Mike:阿姨、兰兰,你们在干什么呢?(Āyí, lán lán, nǐmen zài gànshénme ne?)
Mike: Dì, Lan Lan, hai người đang làm gì vậy?
兰兰:我们在包粽子啊。(Lán lán: Wǒmen zài bāo zòngzi a.)
Lan Lan: Mình và mẹ đang gói bánh ú.
Mike:粽子?我从来没听你说过啊!兰兰,到底什么是粽子?(Zòngzi? Wǒ cónglái méi tīng nǐ shuōguò a! Lán lán, dàodǐ shénme shì zòngzi?)
Mike: Bánh ú? Trước giờ mình chưa nghe bạn nói qua! Lan Lan, rốt cuộc bánh ú là gì vậy?
兰兰:粽子啊,是一种非常有特色的中国传统美食。(Lán lán: Zòngzi a, shì yī zhǒng fēicháng yǒu tèsè de zhōngguó chuántǒng měishí.)
Lan Lan: Bánh ú là một món ăn truyền thống Trung Quốc vô cùng đặc sắc.
兰兰妈:是啊。在中国,只要过端午节,人们都要吃粽子。(Lán lán mā: Shì a. Zài zhōngguó, zhǐyàoguò duānwǔ jié, rénmen dōu yào chī zòngzi)
Mẹ của Lan Lan: Đúng đó. Ở Trung Quốc, chỉ cần đến Tết Đoan Ngọ, mọi người đều ăn bánh ú.
Mike:端午节?我知道。我听老师讲过,中国人过端午节来纪念,纪念……屈…….?(Duānwǔ jié? Wǒ zhīdào. Wǒ tīng lǎoshī jiǎngguò, zhōngguó rénguò duānwǔ jié lái jìniàn, jìniàn……qū…….?)
Mike: Tết Đoan Ngọ? Mình biết rồi. Mình đã nghe thầy nói qua, người Trung Quốc ăn tết Đoan Ngọ để tưởng nhớ, tưởng nhớ . . . Khuất …?
兰兰:是屈原。在端午节那天,我们会吃粽子。有些地方还有划龙舟的比赛呢。(Lán lán: Shì qūyuán. Zài duānwǔ jié nèitiān, wǒmen huì chī zòngzi. Yǒuxiē dìfāng hái yǒu huà lóngzhōu de bǐsài ne.)
Lan Lan:Là Khuất Nguyên. Vào ngày tết Đoan Ngọ, chúng ta sẽ ăn bánh ú. Có nơi còn có thi bơi thuyền rồng nữa.
Mike:真有意思。兰兰,粽子是用什么做的?(Zhēn yǒuyìsi. Lán lán, zòngzi shì yòng shénme zuò de?)
Mike: Thật là thú vị. Lan Lan, bánh ú làm từ gì vậy?
兰兰:用糯米。你看我们用苇叶把糯米包起来,里面再放些小枣啊、红豆啊,就像这样,然后把它们放进开水里煮。那味道,可香啦!(Lán lán: Yòng nuòmǐ. Nǐ kàn wǒmen yòng wěi yè bǎ nuòmǐ bāo qǐlái, lǐmiàn zài fàng xiēxiǎo zǎo a, hóngdòu a, jiù xiàng zhèyàng, ránhòu bǎ tāmen fàng jìn kāishuǐ lǐ zhǔ. Nà wèidào, kě xiāng la!)
Lan Lan:Dùng gạo nếp. Bạn xem mình lấy lá sậy bao lấy gạo nếp, bên trong cho chút táo, đâu đỏ, chính là như vậy nè, sau đó đem để vào nước sôi để nấu. Mùi vị rất là thơm!
兰兰妈:麦克,我们刚刚做好了一些。来,你尝尝。(Lán lán mā: Màikè, wǒmen gānggāng zuò hǎole yīxiē. Lái, nǐ cháng cháng.)
Mẹ của Lan Lan: Mike, dì mới làm xong một ít. Nào , con ăn thử xem.
兰兰妈:好吃么?(Lán lán mā: Hào chī me?)
Mẹ của Lan Lan: Ngon không?
Mike:好吃。(Hào chī.)
Mike: Dạ ngon.
兰兰妈:慢慢吃。这儿还有十几个,你给小明他们带回去尝尝吧。(Lán lán mā: Màn man chī. Zhè’er hái yǒu shí jǐ gè, nǐ gěi xiǎomíng tāmen dài huíqù cháng cháng ba.)
Mẹ của Lan Lan: Ăn từ từ. Đây còn mười mấy cái, con mang về cho Tiểu Minh ăn thử đi.
Mike:那太好啦。(Nà tài hǎo la)
Mike: Vậy quá tốt rồi.
Mike:谢谢阿姨。兰兰,那我就先走啦。阿姨再见。(Xièxiè āyí. Lán lán, nà wǒ jiù xiān zǒu la. Āyí zàijiàn)
Mike: Cám ơn dì. Lan Lan, mình đi trước nhé. Chào dì.
兰兰妈:再见。(Lán lán mā: Zàijiàn)
Mẹ của Lan Lan: Tạm biệt.
兰兰:麦克!(Lán lán: Màikè!)
Lan Lan: Mike!
兰兰:麦克回来,你的书!(Lán lán: Màikè huílái, nǐ de shū!)
Lan Lan: Mike quay lại, sách của bạn nè!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments