Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 056 – 选礼物 – Chọn quà

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 056

麦克:怎么样,小明,脚全好了吧? (Màikè: Zěnme yàng, xiǎomíng, jiǎo quán hǎole ba)
Mike: Sao rồi, Tiểu Minh, chân đã khỏi hẳn chưa?
小明:嗯,一点儿都不疼了,就是有点儿不敢用力。(Xiǎomíng: Ń, yīdiǎn er dōu bù téngle, jiùshì yǒudiǎn er bù gǎn yònglì)
Tiểu Minh: Ừ, hết đau rồi, nhưng vẫn chưa dám dùng sức.
麦克:还是要小心加小心啊。(Màikè: Háishì yào xiǎoxīn jiā xiǎoxīn a)
Mike: Vẫn nên cẩn thận hơn.
小明:哎,在家闷了这么久,我真想出去转转。(Xiǎomíng: Āi, zàijiā mènle zhème jiǔ, wǒ zhēn xiǎng chūqù zhuǎn zhuǎn)
Tiểu Minh: Haiz, ở nhà buồn chán lâu như vậy rồi, mình thật muốn ra ngoài đổi không khí.
麦克:你想去哪儿啊? (Màikè: Nǐ xiǎng qù nǎ’er a)
Mike: Bạn muốn đi đâu?
小明: 我想想啊,我们去商店转转好吗?(Xiǎomíng: Wǒ xiǎng xiǎng a, wǒmen qù shāngdiàn zhuǎn zhuǎn hǎo ma)
Tiểu Minh: Mình suy nghĩ thử, chúng ta đi dạo cửa hàng được không?
麦克:啊?我可不喜欢逛商店。 小明, 你什么时候也跟女孩子似的,爱逛商店啦?(Màikè: A? Wǒ kěbù xǐhuān guàng shāngdiàn. Xiǎomíng, nǐ shénme shíhòu yě gēn nǚ háizi shì de, ài guàng shāngdiàn la)
Mike: Hả? Mình không thích đi dạo cửa hàng. Tiểu Minh, bạn thích dạo cửa hàng giống con gái từ lúc nào vậy?
小明:哪儿呀。你忘啦?兰兰过几天要办生日PARTY,我们得给她买…… (Xiǎomíng: Nǎ’er ya. Nǐ wàng la? Lán lánguò jǐ tiān yào bàn shēngrì PARTY, wǒmen dé gěi tā mǎi……)
Tiểu Minh: Làm gì có. Bạn quên rồi sao? Mấy ngày nữa Lan Lan tổ chức tiệc sinh nhật, chúng ta phải mua cho bạn ấy . . .
麦克:哦对啦。我差点儿忘了。好好,我也正想给她买一件生日礼物呢。我们快走吧。来,小明,我扶着你。(Màikè: Ó duì la. Wǒ chàdiǎn er wàngle. Hǎohǎo, wǒ yě zhèng xiǎng gěi tā mǎi yī jiàn shēngrì lǐwù ne. Wǒmen kuàizǒu ba. Lái, xiǎomíng, wǒ fúzhe nǐ)
Mike: Á đúng rồi. Mình xém chút là quên mất. Được, mình cũng đang muốn mua cho bạn ấy một món quà sinh nhật. Chúng ta mau đi thôi. Nào, Tiểu Minh. mình dìu bạn.
小明:不用,不用,我自己能行。(Xiǎomíng: Bùyòng, bùyòng, wǒ zìjǐ néng xíng)
Tiểu Minh: Không cần, không cần, mình tự đi được.
麦克:小明, 你说兰兰喜欢什么样的生日礼物呢?(Màikè: Xiǎomíng, nǐ shuō lán lán xǐhuān shénme yàng de shēngrì lǐwù ne)
Mike: Tiểu Minh, bạn nói xem Lan Lan thích quà gì?
小明:我也正在想呢。她平时喜欢唱歌,我们送她几张唱片怎么样?走, 去书店看看。(Xiǎomíng: Wǒ yě zhèngzài xiǎng ne. Tā píngshí xǐhuān chànggē, wǒmen sòng tā jǐ zhāng chàngpiàn zěnme yàng? Zǒu, qù shūdiàn kàn kàn)
Tiểu Minh: Mình cũng đang suy nghĩ nè. Bình thường bạn ấy thích ca hát, chúng ta tặng bạn ấy mấy cái đĩa nhạc thế nào? Đi, đến nhà sách xem thử.
麦克:现在谁还买唱片啊?好多歌都能直接在网上下载。(Màikè: Xiànzài shuí hái mǎi chàngpiàn a? Hǎoduō gē dōu néng zhíjiē zài wǎngshàng xiàzài)
Mike: Bây giờ còn ai mua điã hát nữa chứ? Nhiều bài hát hay có thể tải trực tiếp từ trên mạng rồi.
小明:也是啊,那买什么呢?买条花裙子?(Xiǎomíng: Yěshì a, nà mǎi shénme ne? Mǎi tiáo huā qúnzi)
Tiểu Minh: Cũng phải ha, thế mua cái gì giờ? Mua váy hoa?
麦克:你买吧。(Màikè: Nǐ mǎi ba)
Mike: Bạn mua đi.
小明:哈哈,我看我们边逛边挑吧。(Xiǎomíng: Hāhā, wǒ kàn wǒmen biān guàng biān tiāo ba)
Tiểu Minh: Ha ha, mình thấy chúng ta vừa dạo vừa suy nghĩ vậy.
麦克:小明,我们送她这个八音盒怎么样?(Màikè: Xiǎomíng, wǒmen sòng tā zhège bāyīnhé zěnme yàng)
Mike: Tiểu Minh, chúng ta tặng bạn ấy hộp âm nhạc thế nào?
小明:好主意。麦克,还是你有眼光。(Xiǎomíng: Hǎo zhǔyì. Màikè, háishì nǐ yǒu yǎnguāng)
Tiểu Minh: Ý hay. Mike, vẫn là bạn có biết nhìn.
麦克:这个礼物又漂亮又实惠,兰兰一定会喜欢的。(Màikè: Zhège lǐwù yòu piàoliang yòu shíhuì, lán lán yīdìng huì xǐhuān de)
Mike: Món quà này vừa đẹp vừa thực tế, Lan Lan nhất định sẽ thích.
小明:是啊。不过兰兰最喜欢紫色的。阿姨,这样的八音盒有紫色的吗?(Xiǎomíng: Shì a. Bùguò lán lán zuì xǐhuān zǐsè de. Āyí, zhèyàng de bāyīnhé yǒu zǐsè de ma)
Tiểu Minh: Đúng đó. Nhưng mà Lan Lan thích nhất màu tím. Chị ơi, hộp âm nhạc này có màu tím không?
售货员:紫色的?我找一找。对不起,好像没有。你看这种可以吗?这个八音盒卖得可好啦,小姑娘都喜欢这个颜色。(Shòuhuòyuán: Zǐsè de? Wǒ zhǎo yī zhǎo. Duìbùqǐ, hǎoxiàng méiyǒu. Nǐ kàn zhè zhǒng kěyǐ ma? Zhège bāyīnhé mài dé kě hǎo la, xiǎo gūniáng dōu xǐhuān zhège yánsè)
Người bán hàng: Màu tím? Tôi xem thử. Xin lỗi, hình như là không có. Em xem kiểu này được không? Hộp âm nhạc này bán rất chạy, mấy bạn gái đều thích màu này.
麦克:可是她最喜欢的是紫色…… (Màikè: Kěshì tā zuì xǐhuān de shì zǐsè……)
Mike: Như mà bạn ấy thích nhất màu tím . . .
小明:哎呀,麦克,这个八音盒挺好看的,我们干脆就买这个吧。兰兰肯定喜欢。(Xiǎomíng: Āiyā, màikè, zhège bāyīnhé tǐng hǎokàn de, wǒmen gāncuì jiù mǎi zhège ba. Lán lán kěndìng xǐhuān)
Tiểu Minh: Ây da, Mike, chiếc hộp âm nhạc này rất đẹp, chúng ta dứt khoát mua cái này đi. Lan Lan nhất định sẽ thích.
麦克:那好吧。阿姨,您能帮我们包装一下吗?(Màikè: Nà hǎo ba. Āyí, nín néng bāng wǒmen bāozhuāng yīxià ma?)
Tiểu Minh: Vậy cũng được. Chị ơi, có thể gói lại giúp tụi em không?
售货员:好,没问题。(Shòuhuòyuán: Hǎo, méi wèntí)
Người bán hàng: Được, không có vấn đề gì.
小明: 麦克,我们再买一张好看的生日贺卡,给兰兰写些祝福的话吧。(Xiǎomíng: Màikè, wǒmen zài mǎi yī zhāng hǎokàn de shēngrì hèkǎ, gěi lán lán xiě xiē zhùfú dehuà ba)
Tiểu Minh: Mike, chúng mình mua thêm một tấm thiệp sinh nhật đẹp, viết lời chúc mừng cho Lan Lan đi.
麦克:好啊好啊,这是一件多么完美的礼物呀!(Màikè: Hǎo a hǎo a, zhè shì yī jiàn duōme wánměi de lǐwù ya)
Mike: Được đó, được đó, đây là món quà vô cùng hoàn mỹ!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments