Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 057 – 剪头发 – Cắt tóc

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 057

妈妈:小明, 你去哪儿?连早饭也不吃。(Māmā: Xiǎomíng, nǐ qù nǎ’er? Lián zǎofàn yě bù chī)
Mẹ: Tiểu Minh, con đi đâu vậy? Ngay cả bữa sáng cũng không ăn à.
小明:妈妈,我去理发。一会儿就回来。(Xiǎomíng: Māmā, wǒ qù lǐfǎ. Yīhuǐ’er jiù huílái)
Tiểu Minh: Mẹ, con đi cắt tóc. Một chút là về.
妈妈:这孩子。(Māmā: Zhè háizi)
Mẹ: Cái đứa này.
爸爸:小明去哪儿了?(Bàba: Xiǎomíng qù nǎ’erle)
Ba: Tiểu Minh đi đâu rồi?
妈妈:这不,一大早就跑出去理发了。(Māmā: Zhè bù, yī dà zǎo jiù pǎo chūqù lǐfǎle)
Mẹ: Cái này, vừa sáng ra đã chạy đi cắt tóc rồi.
爸爸:平时让他理发都不去,今天太阳从西边出来了?(Bàba: Píngshí ràng tā lǐfǎ dōu bù qù, jīntiān tàiyáng cóng xībian chūláile)
Ba: Bình thường bảo nó cắt tóc đều không chịu, hôm nay mặt trời mọc hướng tây rồi?
小明:您好,我想理发。(Xiǎomíng: Nín hǎo, wǒ xiǎng lǐfǎ)
Tiểu Minh: Xin chào, tôi muốn cắt tóc.
理发师:好的。 坐在这儿吧。你打算怎么剪?(Lǐfǎ shī: Hǎo de. Zuò zài zhè’er ba. Nǐ dǎsuàn zěnme jiǎn)
Thợ cắt tóc: Được. Xin ngồi bên này. Em định cắt kiểu gì?
小明:我今晚要参加好朋友的生日party,您帮我设计一个很酷的发型吧。(Xiǎomíng: Wǒ jīn wǎn yào cānjiā hǎo péngyǒu de shēngrì party, nín bāng wǒ shèjì yīgè hěn kù de fǎxíng ba)
Tiểu Minh: Tối nay em phải dự tiệc sinh nhật của bạn thân, anh giúp em cắt mái tóc đẹp chút.
理发师:没问题。我保证你是party上最酷的男生,呵呵。你看,这些发型你喜欢哪个?(Lǐfǎ shī: Méi wèntí. Wǒ bǎozhèng nǐ shì party shàng zuì kù de nánshēng, hēhē. Nǐ kàn, zhèxiē fǎxíng nǐ xǐhuān nǎge)
Thợ cắt tóc: Không việc gì. Anh bảo đảm em là chàng trai đẹp tuyệt nhất của buổi tiệc, ha ha. Em xem, mấy kiểu này em thích kiểu nào?
小明:这两个我都很喜欢。您觉的哪一个更适合我?(Xiǎomíng: Zhè liǎng gè wǒ dū hěn xǐhuān. Nín jué de nǎ yīgè gèng shìhé wǒ)
Tiểu Minh: Hai kiểu này em đều thích. Anh thấy kiểu nào hợp với em?
理发师:我看啊,这两个发型都不太适合你,太时尚了。你还是个学生,依我看,你还不如剪这个发型呢。(Lǐfǎ shī: Wǒ kàn a, zhè liǎng gè fǎxíng dōu bù tài shìhé nǐ, tài shíshàngle. Nǐ háishì gè xuéshēng, yī wǒ kàn, nǐ hái bùrú jiǎn zhège fǎxíng ne)
Thợ cắt tóc: Anh thấy, hai kiểu này đều không hợp với em, quá thời thượng rồi. Em vẫn còn là học sinh, theo anh thấy, hay là em cắt kiểu này đi.
小明:这个发型一点儿都不酷。(Xiǎomíng: Zhège fǎxíng yīdiǎn er dōu bù kù)
Tiểu Minh: Kiểu này chẳng đẹp tí nào cả.
理发师:呵呵,你的要求还挺高。我再看看。要不然这个发型怎么样?我再给你用发胶定个型,你参加完PARTY,洗个澡就看不出来了,不影响明天上学。(Lǐfǎ shī: Hēhē, nǐ de yāoqiú hái tǐng gāo. Wǒ zài kàn kàn. Yào bùrán zhège fǎxíng zěnme yàng? Wǒ zài gěi nǐ yòng fàjiāo dìng gè xíng, nǐ cānjiā wán PARTY, xǐ gè zǎo jiù kàn bù chūláile, bù yǐngxiǎng míngtiān shàngxué)
Thợ cắt tóc: Ha ha, yêu cầu của em quá cao rồi. Để anh xem. Hay là kiểu này được không? Anh dùng keo vuốt tóc tạo kiểu, em dự tiệc xong, gọi đầu là nhìn không ra nữa, không ảnh hưởng đến việc ngày mai đến trường.
小明:太好了,就剪这个发型吧。(Xiǎomíng: Tài hǎole, jiù jiǎn zhège fǎxíng ba)
Tiểu Minh: Quá tốt rồi, vậy cắt kiểu này đi.
理发师:好了,你看看效果怎么样?(Lǐfǎ shī: Hǎole, nǐ kàn kàn xiàoguǒ zěnme yàng)
Thợ cắt tóc: Được rồi, em xem thử thấy thế nào?
小明:不错。不过后面有一点儿长了,您帮我再去一点儿吧。(Xiǎomíng: Bùcuò. Bùguò hòumiàn yǒu yīdiǎn er zhǎngle, nín bāng wǒ zài qù yīdiǎn er ba)
Tiểu Minh: Cũng được. Nhưng mà phía sau hơi dài, anh giúp em cắt ngắn chút nữa đi.
理发师:好的,没问题。你再看看?(Lǐfǎ shī: Hǎo de, méi wèntí. Nǐ zài kàn kàn)
Thợ cắt tóc: Được thôi, không có vấn đề gì. Em xem lại xem, thấy thế nào?
小明:嗯,不错,谢谢你。这就是我想要的样子。(Xiǎomíng: Ń, bùcuò, xièxiè nǐ. Zhè jiùshì wǒ xiǎng yào de yàngzi)
Tiểu Minh: Uhm, đẹp lắm, cám ơn anh. Đây là kiểu mà em muốn.
小明:麦克,你去哪儿?(Xiǎomíng: Màikè, nǐ qù nǎ’er)
Tiểu Minh: Mike, bạn đi đâu đó?
Mike:你是?难道是小明吗?(Nǐ shì? Nándào shì xiǎomíng ma)
Mike: Bạn là? Lẽ nào là Tiểu Minh?
小明:就是我啊, 你不认识我啦?(Xiǎomíng: Jiùshì wǒ a, nǐ bù rènshí wǒ la)
Tiểu Minh: Chính là mình mà, bạn không nhận ra sao?
马克:啊?是你啊?小明,这是什么新潮发型?怎么像地下乐队的歌手啊?哈哈。(Mǎkè: A? Shì nǐ a? Xiǎomíng, zhè shì shénme xīncháo fǎxíng? Zěnme xiàng dìxià yuèduì de gēshǒu a? Hāhā)
Mike: Hả? Là bạn sao? Tiểu Minh, đây là kiểu tóc mới gì vậy? Làm sao mà giống ca sĩ của ban nhạc dưới lòng đất vậy? Ha ha.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments