Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 058 – 过生日 – Đón sinh nhật

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 058

同学:兰兰,生日快乐!(Tóngxué: Lán lán, shēngrì kuàilè)
Bạn học: Lan Lan, sinh nhật vui vẻ!
兰兰:谢谢,谢谢。快请进!(Lán lán: Xièxiè, xièxiè. Kuài qǐng jìn)
Lan Lan: Cám ơn, cám ơn. Mau vào đi!
同学:哇噻,兰兰, 你今天真够漂亮的,就跟小公主似的。(Tóngxué: Wa sāi, lán lán, nǐ jīntiān zhēn gòu piàoliang de, jiù gēn xiǎo gōngzhǔ shì de)
Bạn học: Ây da, Lan Lan, hôm nay bạn thật là đẹp, giống y như cô công chúa nhỏ vậy.
兰兰:哈哈,谢谢你。(Lán lán: Hāhā, xièxiè nǐ)
Lan Lan: Ha ha, cám ơn bạn.
小明、麦克: 兰兰, 生日快乐。(Xiǎomíng, màikè: Lán lán, shēngrì kuàilè)
Tiểu Minh, Mike: Lan Lan, sinh nhật vui vẻ.
兰兰:小明,我看你今天俨然就是一个大明星啊,太帅啦!(Lán lán: Xiǎomíng, wǒ kàn nǐ jīntiān yǎnrán jiùshì yīgè dà míngxīng a, tài shuài la)
Lan Lan: Tiểu Minh, mình thấy bạn hôm nay nghiêm chỉnh, y như một đại minh tinh vậy, quá đẹp trai luôn!
小明:那当然了。兰兰,今天是你的生日嘛。这是我在理发店设计的发型,怎么样?酷吧?(Xiǎomíng: Nà dāngránle. Lán lán, jīntiān shì nǐ de shēngrì ma. Zhè shì wǒ zài lǐfǎ diàn shèjì de fǎxíng, zěnme yàng? Kù ba)
Tiểu Minh: Đương nhiên rồi. Lan Lan, hôm nay là sinh nhật bạn mà. Đây là kiểu tóc minh cắt ở tiệm, thấy thế nào? Đẹp không?
兰兰:太酷了,我一定多跟你照几张照片。(Lán lán: Tài kùle, wǒ yīdìng duō gēn nǐ zhào jǐ zhāng zhàopiàn)
Lan Lan: Quá đẹp luôn, mình nhất định phải chụp thêm mấy tấm hình với bạn mới được.
麦克:小明,你看,你一个人把风头都抢光了!(Màikè: Xiǎomíng, nǐ kàn, nǐ yīgè rén bǎ fēngtóu dōu qiǎng guāngle)
Mike: Tiểu Minh, bạn xem, một mình bạn lấy hết hào quang rồi!
兰兰:人到齐了, 我们点蜡烛吧、吃蛋糕吧。(Lán lán: Rén dào qíle, wǒmen diǎn làzhú ba, chī dàngāo ba)
Lan Lan: Người đến đủ rồi, chúng ta đốt nến thôi, ăn bánh kem thôi.
同学:是啊,我们都等不及啦。快点蜡烛吧。(Tóngxué: Shì a, wǒmen dōu děng bùjí la. Kuài diǎn làzhú ba)
Bạn học: Đúng đó, tụi mình không đợi nổi nữa rồi. Mau đốt nến lên nào.
小明:等等,等等。我去拿相机。(Xiǎomíng: Děng děng, děng děng. Wǒ qù ná xiàngjī)
Tiểu Minh: Đợi chút, đợi chút. Mình đi lấy máy ảnh.
小明:兰兰,快点儿许个愿吧。(Xiǎomíng: Lán lán, kuài diǎn er xǔ gè yuàn ba)
Tiểu Minh: Lan Lan, mau cầu nguyện đi.
兰兰:好啊。(Lán lán: Hǎo a)
Lan Lan: Được rồi.
同学们:兰兰、兰兰,吹蜡烛。(Tóngxuémen: Lán lán, lán lán, chuī làzhú)
Bạn học: Lan Lan, Lan Lan, thổi nến nào.
同学:这个蛋糕真好吃。我最喜欢吃蓝莓蛋糕了。(Tóngxué: Zhège dàngāo zhēn hào chī. Wǒ zuì xǐhuān chī lánméi dàngāole)
Bạn học: Bánh kem này thật là ngon. Mình thích nhất là ăn bánh kem việt quất.
同学: 我也最喜欢蓝莓口味的。(Tóngxué: Wǒ yě zuì xǐhuān lánméi kǒuwèi de)
Bạn học: Mình cũng thích nhất là vị việt quất.
麦克:兰兰, 你有这么多好朋友, 我真为你感到高兴。(Màikè: Lán lán, nǐ yǒu zhème duō hǎo péngyǒu, wǒ zhēn wèi nǐ gǎndào gāoxìng)
Mike: Lan Lan, bạn có nhiều bạn thân như vậy, mình thật vui cho bạn.
兰兰: 麦克,等你过生日的时候,我们也会参加你的生日PARTY啊。(Lán lán: Màikè, děng nǐguò shēngrì de shíhòu, wǒmen yě huì cānjiā nǐ de shēngrì PARTY a)
Lan Lan: Mike, đợi đến khi sinh nhật bạn, tụi mình cũng sẽ tham dự tiệc sinh nhật của bạn mà.
同学们:是啊,我们一定去!(Tóngxuémen: Shì a, wǒmen yīdìng qù)
Bạn học: Đúng đó, chúng mình nhất định tham dự!
麦克:是吗?哎呀,真是太好啦!(Màikè: Shì ma? Āiyā, zhēnshi tài hǎo la)
Mike: Thật không? Ây da, thật là quá tốt rồi!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments