Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 076 – 做饭2 – Làm cơm (Phần 2)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 076

妈妈:Mike,记住了,先放油„„等油热了,再把鸡蛋倒进去„„等鸡蛋熟了以后把它盛到碗里。再放一点油、葱花,然后把西红柿放进去。好了,现在把鸡蛋放到锅里和西红柿一起炒,放些糖,最后放盐。好了,你们尝尝。(Māmā:Mike, jì zhùle, xiān fàng yóu „„děng yóu rèle, zài bǎ jīdàn dào jìnqù „„děng jīdàn shúle yǐhòu bǎ tā shèng dào wǎn lǐ. Zài fàng yīdiǎn yóu, cōnghuā, ránhòu bǎ xīhóngshì fàng jìnqù. Hǎole, xiànzài bǎ jīdàn fàng dào guō lǐ hé xīhóngshì yīqǐ chǎo, fàng xiē táng, zuìhòu fàng yán. Hǎole, nǐmen cháng cháng.)
Mẹ: Mike, nhớ chưa con, đầu tiên cho dầu vào, đợi dầu nóng lên, cho tiếp trứng vào, đợi trứng chín rồi cho ra tô. Cho thêm một chút dầu vào, tiếp đó cho hành thái vào, sau đó cho cà chua vào. Được rồi, bây giờ cho trứng vào chảo, xào đều với cà chua, cho chút đường, cuối cùng để chút muối. Được rồi, hai đứa nếm thử xem.
Mike:好吃,好吃,这道菜我永远都吃不腻。(Mike: Hào chī, hào chī, zhè dào cài wǒ yǒngyuǎn dōu chī bù nì.)
Mike: Ngon, ngon, món này con ăn mãi cũng không ngán.
妈妈:呵呵,Mike,你会了吗?来这还有一些鸡蛋和西红柿,你们俩不是要比赛吗?谁先来试试?(Māmā: Hēhē,Mike, nǐ huìle ma? Lái zhè hái yǒu yīxiē jīdàn hé xīhóngshì, nǐmen liǎ bùshì yào bǐsài ma? Shuí xiān lái shì shì?)
Mẹ: Ha ha, Mike, con biết chưa? Nào còn một ít cà chua và trứng nà, hai đứa không phải muốn thi sao? Ai thử trước?
小明:我来,我来,让我试试!(Xiǎomíng: Wǒ lái, wǒ lái, ràng wǒ shì shì!)
Tiểu Minh: Con, con, để con thử!
Mike:小明,加油!来,这张纸给你,我把阿姨刚才说的做法都写在上面了。(Mike: Xiǎomíng, jiāyóu! Lái, zhè zhāng zhǐ gěi nǐ, wǒ bǎ āyí gāngcái shuō de zuòfǎ dōu xiě zài shàngmiànle.)
Mike: Tiểu Minh, cố lên! Nè, tờ giấy này cho bạn, mình ghi hết cách làm vừa nãy dì chỉ lại hết rồi đó.
小明:不用、不用,你留着自己吧。就这么几步还用记在纸上?要知道,我可是有过目不忘的本领啊。大功告成,来,Mike,你来尝尝,看我和妈妈谁做得好吃。(Xiǎomíng: Bùyòng, bùyòng, nǐ liúzhe zìjǐ ba. Jiù zhème jǐ bù hái yòng jì zài zhǐ shàng? Yào zhīdào, wǒ kěshì yǒu guòmù bù wàng de běnlǐng a. Dàgōnggàochéng, lái,Mike, nǐ lái cháng cháng, kàn wǒ hé māmā shuí zuò dé hào chī.)
Tiểu Minh: Không cần, không cần, bạn giữ lại cho mình đi. Có mấy bước như vậy còn cần ghi ra giấy sao? Phải biết là mình có bản lĩnh nhìn qua là nhớ mà. Xong rồi, nào Mike, bạn ăn thử xem, xem mình và mẹ ai nấu ngon hơn.
Mike:颜色嘛,和阿姨做得差不多,就不知道味道怎么样?(Mike: Yánsè ma, hé āyí zuò dé chàbùduō, jiù bù zhīdào wèidào zěnme yàng?)
Mike: Màu sắc thì không khác lắm so với dì, chỉ là không biết mùi vị thế nào?
小明:快点儿尝尝!怎么样?味道怎么样?(Xiǎomíng: Kuài diǎn er cháng cháng! Zěnme yàng? Wèidào zěnme yàng?)
Tiểu Minh: Mau nếm thử đi! Thế nào? Mùi vị ra sao?
Mike:你想听真话,还是想听奉承话?(Mike: Nǐ xiǎng tīng zhēn huà, háishì xiǎng tīng fèngchéng huà?)
Mike: Bạn muốn nghe lời thật hay là muốn nghe lời nịnh hót đây?
小明:当然是真话了。(Xiǎomíng: Dāngrán shì zhēn huàle.)
Tiểu Minh: Đương nhiên là nghe lời thật lòng rồi.
Mike:老实说,鸡蛋不太熟,西红柿太酸了,而且很咸„„水呢?水呢?我要喝口水!(Mike: Lǎoshí shuō, jīdàn bù tài shú, xīhóngshì tài suānle, érqiě hěn xián „„shuǐ ne? Shuǐ ne? Wǒ yào hē kǒushuǐ!)
Mike: Nói thật là, trứng chưa chín lắm, cà chua thì chua quá, còn nữa rất mặn. . . nước đâu? Nước đâu? Mình muốn uống nước!
小明:嗯,怎么搞的,这么咸。我明明放了很多糖啊?妈,您尝尝,这是怎么回事啊?(Xiǎomíng: Ń, zěnme gǎo de, zhème xián. Wǒ míngmíng fàngle hěnduō táng a? Mā, nín cháng cháng, zhè shì zěnme huí shì a?)
Tiểu Minh: Uh, sao mà mặn thế này. Mình rõ ràng là cho rất nhiều đường mà? Mẹ, mẹ nếm thử, sao lại như vậy nhỉ?
妈妈:你这菜根本就没放糖啊。你刚才放的是糖还是盐?(Māmā: Nǐ zhè cài gēnběn jiù méi fàng táng a. Nǐ gāngcái fàng de shì táng háishì yán?)
Mẹ: Món này của con vốn là không có cho đường. Con vừa nãy là bỏ đường hay muối?
小明:天啊!我说怎么这么咸,原来是我把盐当成糖了。(Xiǎomíng: Tiān a! Wǒ shuō zěnme zhème xián, yuánlái shì wǒ bǎ yán dàngchéng tángle.)
Tiểu Minh: Trời ơi! Con nói mà, sao lại mặn vậy, thì ta con nhầm muối là đường rồi.
Mike:以后我宁肯饿着也不吃你做的饭了。(Mike: Yǐhòu wǒ nìngkěn èzhe yě bù chī nǐ zuò de fànle.)
Mike: Sau này mình thà đói cũng không ăn cơm bạn làm đâu.
小明:Mike,该你了。说不定你做的还不如我呢。(Xiǎomíng:Mike, gāi nǐle. Shuō bu dìng nǐ zuò de hái bùrú wǒ ne.)
Tiểu Minh: Mike, tới bạn kìa. Nói không chừng bạn làm cũng chẳng bằng mình đâu.
妈妈:小明,怎么能这么说话呢?(Māmā: Xiǎomíng, zěnme néng zhème shuōhuà ne?)
Mẹ: Tiểu Minh, sao lại có thể nói như vậy chứ?
Mike:你们看我的。哎,小明,我刚才那张纸呢?(Mike: Nǐmen kàn wǒ de. Āi, xiǎomíng, wǒ gāngcái nà zhāng zhǐ ne?)
Mike: Mọi người nhìn con. Ấy, Tiểu Minh, tờ giấy lúc nãy của mình đâu?
小明:给你,你的笔记。“纸上谈兵”专家。(Xiǎomíng: Gěi nǐ, nǐ de bǐjì. “Zhǐshàngtánbīng” zhuānjiā.)
Tiểu Minh: Nè, ghi chép của bạn nè. Chuyên gia đánh trận trên giấy.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments