Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 077 – 订机票 – Đặt vé máy bay

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 077

Mike:小明,你要离家出走啊?(Mike: Xiǎomíng, nǐ yào lí jiā chūzǒu a?)
Mike: Tiểu Minh, bạn muốn bỏ nhà đi hả?
小明:你才离家出走呢。我说Mike,你从哪学的这些词啊?(Xiǎomíng: Nǐ cái lí jiā chūzǒu ne. Wǒ shuō Mike, nǐ cóng nǎ xué de zhèxiē cí a?)
Tiểu Minh: Bạn mới bỏ nhà đi đó. Mình nói bạn nha Mike, bạn học mấy từ đó ở đâu ra vậy?
Mike:哈,开个玩笑,你怎么这么没幽默感。说正经的,你这是要去哪儿?(Mike: Hā, kāi gè wánxiào, nǐ zěnme zhème méi yōumò gǎn. Shuō zhèngjīng de, nǐ zhè shì yào qù nǎ’er?)
Mike: Ha ha, chỉ là nói đùa thôi, bạn sao chẳng hài hước gì cả. Nói đàng hoàng nè, bạn muốn đi đâu vậy?
小明:你忘了,我们后天要去上海看我叔叔和奶奶啊。(Xiǎomíng: Nǐ wàngle, wǒmen hòutiān yào qù shànghǎi kàn wǒ shūshu hé nǎinai a.)
Tiểu Minh: Bạn quên rồi hả, ngày mốt chúng ta đi Thượng Hải thăm chú và bà nội mà.
Mike:哎呀,我怎么忘了,我也要去收拾行李了。咱们几点的火车?(Mike: Āiyā, wǒ zěnme wàngle, wǒ yě yào qù shōushí xínglǐle. Zánmen jǐ diǎn de huǒchē?)
Mike: Ây da, sao mình lại quên mất nhỉ, mình cũng phải đi sắp xếp hành lý thôi. Xe lửa chúng ta mấy giờ khởi hành?
小明:还不知道呢。我爸爸去买火车票了。(Xiǎomíng: Hái bù zhīdào ne. Wǒ bàba qù mǎi huǒchē piàole.)
Tiểu Minh: Cũng chưa biết nữa. Ba mình đi mua vé tàu rồi.
妈妈:老王,从火车站回来了?买到票了吗?(Māmā: Lǎo wáng, cóng huǒchē zhàn huíláile? Mǎi dào piàole ma?)
Mẹ: Ông xã, từ ga tàu về rồi à? Mua được vé không?
小明爸:别提了,没买到,售票员说这两天的火车票都卖完了。(Xiǎomíng bà: Biétíle, méi mǎi dào, shòupiàoyuán shuō zhè liǎng tiān de huǒchē piào dōu mài wánliǎo.)
Ba: Đừng nhắc nữa, mua không được, nhân viên bán vé nói vé tàu hai ngày nay đều bán hết rồi.
妈妈:不会吧,还有两天呢,票居然都卖完了?(Māmā: Bù huì ba, hái yǒu liǎng tiān ne, piào jūrán dōu mài wánliǎo?)
Mẹ: Không phải chứ, còn tới hai ngày nữa mà, vé vậy mà bán hết rồi sao?
小明爸:没办法,现在是旅游旺季,火车票都被旅行社预订走了。(Xiǎomíng bà: Méi bànfǎ, xiànzài shì lǚyóu wàngjì, huǒchē piào dōu bèi lǚxíngshè yùdìng zǒule.)
Ba: Hết cách rồi, bây giờ đang mùa cao điểm, vé tàu đếu bị các công ty lữ hành đặt hết rồi.
妈妈:要不,我们干脆坐飞机吧。我就不信连飞机票都买不到。(Māmā: Yào bù, wǒmen gāncuì zuò fēijī ba. Wǒ jiù bùxìn lián fēijī piào dōu mǎi bù dào.)
Mẹ: Nếu không, chúng ta cứ đi máy bay đi. Em không tin ngay cả vé máy bay cũng mua không được.
小明:妈妈,现在网上订机票可方便了,我们何不上网预订呢?(Xiǎomíng: Māmā, xiànzài wǎngshàng dìng jīpiào kě fāngbiànliǎo, wǒmen hébù shàngwǎng yùdìng ne?)
Tiểu Minh: Mẹ ơi, bây giờ đặt vé trên mạng hết là tiện lợi, sao chúng ta lại không đặt vé trên mạng chứ?
妈妈:好啊,我们原来都要拿着身份证到售票点儿去买票呢。(Māmā: Hǎo a, wǒmen yuánlái dōu yào názhe shēnfèn zhèng dào shòupiào diǎn er qù mǎi piào ne.)
Mẹ: Được đó, chúng ta vốn phải mang theo giấy chứng minh đến điểm bán vé để mua mà.
小明:妈妈,你来看,这些是后天的航班和价格。(Xiǎomíng: Māmā, nǐ lái kàn, zhèxiē shì hòutiān de hángbān hé jiàgé.)
Tiểu Minh: Mẹ lại xem nè, đây là giá vé và hãng hàng không ngày mốt.
妈妈:我看看……1170元,1080元。这票价可真不便宜。(Māmā: Wǒ kàn kàn……1170 yuán,1080 yuán. Zhè piào jià kě zhēn bù piányí.)
Mẹ: Để mẹ xem. . . 1170 đồng, 1080 đồng. Giá vé thật không rẻ chút nào.
小明爸:可不是嘛?现在是旺季,机票几乎都不打折。(Xiǎomíng bà: Kě bùshì ma? Xiànzài shì wàngjì, jīpiào jīhū dōu bù dǎzhé.)
Ba: Còn phải nói sao? Bây giờ là mùa cao điểm, vé máy bay hầu như không có giảm giá.
小明:那我们现在订不订啊?还剩不到9张票了。(Xiǎomíng: Nà wǒmen xiànzài dìng bù dìng a? Hái shèng bù dào 9 zhāng piàole.)
Tiểu Minh: Thế bây giờ đặt vé không? Chỉ còn lại có 9 vé thôi.
妈妈:要不你再给旅行社打电话问问,看看他们有没有便宜一点儿的票?(Māmā: Yào bù nǐ zài gěi lǚxíngshè dǎ diànhuà wèn wèn, kàn kàn tāmen yǒu méiyǒu piányí yīdiǎn er de piào?)
Mẹ: Hay là anh gọi điện cho công ty lữ hành hỏi lại thử xem, xem thử họ còn vé rẻ hơn không?
小明爸:好。对了,你看见我平时记电话号码的那个小本子了吗?(Xiǎomíng bà: Hǎo. Duìle, nǐ kànjiàn wǒ píngshí jì diànhuà hàomǎ dì nàgè xiǎo běnzile ma?)
Ba: Được, Đúng rồi, em có thấy cái quyển sổ nhỏ thường ngày anh ghi số điện thoại không?
妈妈:你等着,我去给你拿……(Māmā: Nǐ děngzhe, wǒ qù gěi nǐ ná……)
Mẹ: Anh đợi chút, em đi lấy cho anh . . .
小明:妈妈,不用拿了,我在网上就能查到他们的电话号码。爸爸,您说的是哪个旅行社?(Xiǎomíng: Māmā, bùyòng nále, wǒ zài wǎngshàng jiù néng chá dào tāmen de diànhuà hàomǎ. Bàba, nín shuō de shì nǎge lǚxíngshè?)
Tiểu Minh: Mẹ, không cần lấy đâu, con có thể tìm được số điện thoại ở trên mạng. Ba nói công ty lữ hành tên gì?
爸爸:我想想,是……(Bàba: Wǒ xiǎng xiǎng, shì……)
Ba: Để ba nghĩ cái, là . . .

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments