Menu

Học tiếng trung giao tiếp theo chủ đề: Nhà hàng (Phần 1)

1/5 - (1 bình chọn)

1. N1 到吃中饭的时间了- Thời gian ăn trưa

Dào chī zhōngfàn de shíjiān le.

A: 到吃中饭的时间了。

Tới giờ ăn cơm trưa rồi!

Xiǎng chī shénme, qiézi háishì mógū?

B: 想吃什么,茄子还是蘑菇?

Muốn ăn gì, cà hay nấm?

2. N2 你想吃什么?Bạn muốn ăn gì?

Nǐ xiǎng chī shénme?
A: 你想吃什么? Bạn muốn ăn gì?

Wǒ yào yí gè dàntāng.

B: 我要一个蛋汤。 Tôi muốn 1 phần canh trứng.

Háiyào bié de ma?

A: 还要别的吗? Còn cần gì nữa không?

Bùyào le, jīntiān méi shénme wèikǒu.

B: 不要了,今天没什么胃口。 Khỏi, hôm nay ăn uống không ngon.

Lái gè qīngzhēngyú zěnmeyàng? Zhè cài qīngdàn.

A: 来个清蒸鱼怎么样?这菜清淡。 Kêu một phần cá hấp thế nào? Đây là món hấp.

Tīng qǐlái bùcuò.

B: 听起来不错。 Nghe được đấy!

Wǒ kě xǐhuān chī le.

嗯。我可喜欢吃了。 

  A: Ừ. Tôi thích ăn lắm.

生词 Từ mới:  

胃口 [wèikǒu] ăn uống。指食欲。

 胃口不好 ăn uống không ngon

清蒸 [qīngzhēng] hấp; chưng (gà, cá, thịt)

 [n’g] này; hở; hử; sao; hả

 ?你说什么。sao? anh nói gì?

 [n`g]  ừ; hừ。叹词,表示答应。

 !就这么办吧! ừ, cứ làm như vậy đi.

3. N3 馋得口水都流出来了吧?

Dōu kuài shíèr diǎn le. Wǒ è le. Zhǎo gè dìfāng chī wǔfàn ba.
A: 都快十二点了。我饿了。找个地方吃午饭吧。 
Sắp 12h rồi. Tôi đói rồi. Tìm nới để ăn cơm trưa đi!

Nǐ de xiāohuà yě tàikuài le, wǒ dǔlǐ de zǎofàn háiméi xiàqù le ne,

nǐ yòu xiǎng chī wǔfàn le.

B: 你的消化也太快了,我肚里的早饭还没下去了呢,你又想吃午饭了。
Tiêu hóa cũng nhanh quá đi. Cơm sáng trong bụng tôi vẫn còn chưa tiêu.

Bạn còn muốn ăn cơm trưa.

 ”Nánnǚ-yǒubié” ma. Xiǎng chī shénme? Zhōngcān, xīcān

háishì kuàicān?

A: 男女有别嘛。想吃什么?中餐、西餐还是快餐?

Nam nữ khác biệt mà. Muốn ăn gì? Món ăn Tàu hay Tây hay

là món ăn nhanh.

Wǒ dài nǐ qù yì jiā zhōngshì kuàicāndiàn, nàlǐ càishì kě duō le.

B: 我带你去一家中式快餐店,那里菜式可多了。 

Tôi dẫn bạn đi một quán ăn nhanh kiểu Tàu. Các món ăn ở đó

rất nhiều.

Bǐrú shuō ne?

A: 比如说呢? 

Nói ví dụ đi!

Yǒu dāoxiāomiàn, lāmiàn; shuǐjiǎo, guōtiē, xiǎolóngbāo, ròubǐng,

chǎomiàn, chǎofàn, háiyǒu húntun.

B: 有刀削面、拉面;水饺、锅贴、小笼包,肉饼、炒面、炒饭,还有馄饨。 

Có mì Sơn Tây, mì kéo, sủi cảo, bánh chiên, bánh bao hấp

Thượng Hải , bánh thịt, mì xào, cơm xào, còn có hoành thánh

Xíng le, xíng le. Wǒmen zǒu ba!

A: 行了,行了。我们走吧

Được rồi. Chúng ta đi thôi!

Hāhā! Chánde kǒushuǐ dōu liúchūlái le bā?

B: 哈哈!馋得口水都流出来了吧? 

Ha ha! Thèm chảy cả nước miếng ra ngoài!

生词 Từ mới:  

是否 [shìfǒu] phải chăng; hay không。是不是。

 他是否能来,还不一定。anh ấy có đến được hay không vẫn chưa

dứt khoát.

  [chán] thèm ăn; tham ăn; thèm; ham

午饭 [wǔfàn] bữa trưa; cơm trưa

消化 [xiāohuà] tiêu hoá

中餐 [zhōngcān] cơm Tàu; món ăn Trung Quốc; cơm kiểu Trung Quốc

快餐 [kuàicān] thức ăn nhanh; bữa ăn vội vàng; bữa ăn nhanh (fastfood)

比如 [bǐrú]  thí dụ, chẳng hạn như

刀削面 [dāoxiāomiàn] một loại mì

拉面 [lāmiàn] mì sợi; kéo mì

水饺 [shuǐjiǎo] bánh sủi cảo

锅贴儿 [guōtiēr] bánh chẻo rán; bánh rán; bánh chiên

小笼包 [Xiǎolóngbāo]: Bánh bao hấp Thượng Hải

炒面 [chǎomiàn] mì xào; miến xào

馄饨b [hun tun] hoành thánh

Gànmɑ bù chūqù chī ne? wǒ hǎo è.

A: 干嘛不出去吃呢?我好饿。

Sao không ra ngoài ăn? Tôi đói quá.

Hǎo bā. guǎi jiǎo xīn kāi le yī jiā cānguǎn.

B: 好吧。拐角新开了一家餐馆。 Được! Ở góc phố mới mở một quán ăn

生词 Từ mới: 

中饭 [zhōngfàn] cơm trưa。午饭。
拐角 [guǎijiǎo]  góc; chỗ ngoặt; chỗ quẹo; chỗ rẽ(拐角儿)拐弯儿的地方。
房子的拐角有个消火栓。
góc phòng có bình cứu hoả; góc phòng có vòi nước chữa cháy.
那个小商店就在胡同的拐角。
cửa hàng đó ở ngay góc phố.
邮局就在街道拐角的地方。
bưu điện ở ngay góc phố.
茄子 [qié·zi] quả cà; trái cà
蘑菇 [mó·gu] nấm ăn
餐馆 [cānguǎn] quán ăn; tiệm ăn
蘑菇 [mó·gu] nấm ăn

Please enter a valid URL and content for your button.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments