Menu

Học tiếng trung giao tiếp theo chủ đề: Nhà hàng (Phần 2)

Đánh giá bài viết

4. N4 先生,您好。要点餐吗?Chào ông! cần chọn món ăn không?

Xiānsheng nínhǎo. Yào diǎncān ma?

 

A: 先生,您好。要点餐吗? 
Chào ông! cần chọn món ăn không?

Wǒ yào liǎnggè jītuǐ hànbǎo tàocān, wàijiā yífèn zhájīchì.
B: 我要两个鸡腿汉堡套餐,外加一份炸鸡翅。 
Tôi cần hai phần  hamburger đùi gà, thêm một phần cánh gà rán.

Hànbǎo nín yào làde háishì búlà de?
A: 汉堡您要辣的还是不辣的? 

Hamburger ông dùng cay hay không cayYígè làde, yígè búlàde.
Bǎ qízhōng yífèn qìshuǐ huànchéng chéngzhī.
B: 一个辣的,一个不辣的。把其中一份汽水换成橙汁。 
Một phần cay, một phần không cay. Đổi một phần nước ngọt
trong đó thành nước cam.
Hǎode, nín de cān yígòng shì sìshísìyuán. Zài zhèr chī háishì dàizǒu?
A: 好的,您的餐一共是四十四元。在这儿吃还是带走? 
Được. Mòn ăn của ông tổng cộng là 44đ. Ở đây ăn hay mang về?
Zài zhèr chī. Gěi wǒmen kāi fāpiào.
B:  在这儿吃。给我们开发票。 
Ở đây ăn. Cho tôi hóa đơn.Hǎo, shōunín wǔshí, zhǎo nín liùyuán.
Nín de cān qíle, zhè shì nín de fāpiào.
A:  好,收您五十,找您六元。您的餐齐了,这是您的发票。 
Được, thu ông 50đ, thối 6đ. Món ăn của ông đủ rồi.
Đây là hóa đơn của ông.
Xièxie.
B: 谢谢。
Cảm ơn
生词 Từ mới: 
汉堡包 [hànbǎobāo] hamburger; thịt băm viên; hăm-bơ-gơ。
套餐 [tàocān] phần món ăn。
 吃套餐 ăn cơm phần.
外加 [wàijiā] thêm; phụ vào; tăng thêm。另外加上。
其中 [qízhōng] trong đó。那里面。
 全社有果树五万棵,其中梨树占30%。
toàn hợp tác xã có năm vạn cây ăn quả, trong đó lê chiếm 30%.
炸 [zhá]
 1. chiên; rán。烹调方法,把食物放在煮沸的油里弄熟。
 炸糕 chiên bánh; rán bánh
 炸油条 chiên chá quẩy
 2. chần; trụng; luộc。焯。
 把菜炸一下。đem rau chần một chút.
汽水 [qìshuǐ] nước có ga; nước ngọt
橙汁 [Chengzhi] nước cam
齐 [qí] đủ cả; đủ hết。完备;全。
 东西预备齐了。mọi thứ đã chuẩn bị đủ cả rồi; mọi thứ đều sẵn sàng.
 人还没来齐。người vẫn chưa đến đầy đủ.

发票 [fāpiào] hoá đơn

 

 

5. N5 你这儿有什么特色菜?Ở đây bạn có món ăn đặc sắc gì?

Nǐ zhèr yǒu shénme tèsè cài?
A; 你这儿有什么特色菜? Ở đây bạn có món ăn đặc sắc gì?
 
Wǒmen de tiěbǎn niúròu hěn shòu huānyíng.
B: 我们的铁板牛肉很受欢迎。
 Thịt bò nướng vỉ của chúng tôi rất được hoan nghênh.
 
 Tīngqǐlái bùcuò. Yǒu shénme qīngcài, yú?
A: 听起来不错。有什么青菜、鱼? 
Nghe được đấy. Có rau xanh, cá?
 
 Qīngzhēngyú bùcuò, zài pèishàng qiàngchǎo bāoxīncài
jiù hěn hǎo le.
 A: 清蒸鱼不错,再配上炝炒包心菜就很好了。 
Cá hấp thì tốt, phối thêm bắp cải xào tái thì rất tốt.
 
 Tīngqǐlái dōu bùcuò. Jiù yào zhèxiē, zài lái yī hú chá bā.
B: 听起来都不错。就要这些,再来一壶茶吧。
 Nghe được đấy. Chỉ cần nhiêu đó. Cho thêm một bình trà.
 Nín yào shénme chá?
A;  您要什么茶? Bạn cần trà gì?
 Yào hú júhuā chá bā.
B; 要壶菊花茶吧。 Cần bình trà cúc hoa.
生词 Từ mới: 
特色 [tèsè] đặc sắc
铁板牛肉 [Tiěbǎn Niúròu] : 
Thịt bò nướng vỉ
青菜 [qīngcài] cải thìa; cải xanh。
炝 [qiàng] chần tái; tái。
 炝蛤蜊。sò xào tái.
 炝芹菜。chần rau cần.
包心菜 [bāoxīncài] bắp cải
菊花 [júhuā] hoa cúc

 

 

6. N6 服务员,买单Phục vụ, tính tiền!

Fúwùyuán, mǎidān.

A:  服务员,买单。 

Phục vụ, tính tiền!

 

 Shāoděng. yīgòng yībǎi èrshíwǔ yuán.
B:  稍等。一共一百二十五元。 
Chờ một chút, tổng cộng 225 đ.
 
 Néng shuā xìnyòngkǎ mɑ?
A: 能刷信用卡吗? Cà thẻ tín dụng được không?
 
 Néng.
B: 能。  Được!
Gěi.
A:  给。 Đây!
 
生词 Từ mới: 

服务员 [fúwùyuán] người phục vụ; nhân viên phục vụ
买单 [mǎidān]: Tính tiền, thanh toán (hóa đơn).
今天吃饭我来买单吧! 

这次我来买单 .
信用卡 [Xìnyòngkǎ]: thẻ tín dụng

Please enter a valid URL and content for your button.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments