Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Cách diễn đạt và thể hiện cảm xúc thất vọng trong tiếng Trung

5/5 - (3 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Cách diễn đạt và thể hiện cảm xúc thất vọng trong tiếng Trung

轻松自我表达DIỄN ĐẠT BẢN THÂN

表达情绪Thể hiện cảm xúc

表示失望Thất vọng

1. 我非常失望。Wǒ fēicháng shīwàng. Tôi thất vọng quá.

你让我失望了。Nǐ ràng wǒ shīwàngle. Bạn làm tôi thất vọng.

2. 你令我很失望。Nǐ lìng wǒ hěn shīwàng. Bạn khiến tôi rất thất vọng.

俊锡,我对你非常失望。Jùn xī, wǒ duì nǐ fēicháng shīwàng. Tuấn Tích, mình thất vọng với bạn quá.

3. 真是浪费啊!Zhēnshi làngfèi a! thật là lãng phí!

A:把这些扔掉。Bǎ zhèxiē rēng diào. Vứt những thứ này đi.

B:真是浪费!Zhēnshi làngfèi! Thật là lãng phí!

4. 多可惜啊!Duō kěxí a! thật đáng tiếc!

A:我错过了开幕式。Wǒ cuòguòle kāimù shì. Tôi đã bỏ lỡ nghi thức khai mạc.

B:真可惜呀!Zhēn kěxí ya! Thật là tiếc quá!

5. 我很失望。Wǒ hěn shīwàng. Tôi rất thất vọng.

相当Xiāngdāng: khá, tương đối

昨天相当冷。zuótiān xiàng dāng lěng. Hôm qua khá lạnh.

6. 我原来指望事情能够顺利。Wǒ yuánlái zhǐwàng shìqíng nénggòu shùnlì. Tôi mong là sự việc sẽ được thuận lợi.

7. 我期待着不久看到他们。Wǒ qídàizhuó bùjiǔ kàn dào tāmen. Tôi luôn mong sớm gặp được họ.

8. 没能参加生日聚会我很失望。Méi néng cānjiā shēngrì jùhuì wǒ hěn shīwàng. Tôi rất chán vì không tham gia được bữa tiệc sinh nhật.

9. 听到这个消息我很难过。Tīng dào zhège xiāoxī wǒ hěn nánguò. Tôi rất buồn khi nghe tin đó.

A:我奶奶去世了。 Wǒ nǎinai qùshìle. Bà tôi mất rồi.

B:听到这个消息我很难过。Tīng dào zhège xiāoxī wǒ hěn nánguò. Tôi lấy làm buồn khi nghe tin này.

10. 我原先指望能在哪儿过得愉快的。Wǒ yuánxiān zhǐwàng néng zài nǎ’erguò dé yúkuài de. Trước tiên tôi mong có thể sống vui vẻ ở đó.

我盼望今年暑假能见面。Wǒ pànwàng jīnnián shǔjià néng jiànmiàn. Tôi mong hè năm nay có thể gặp nhau.

11. 我以前从没有这样失望过。Wǒ yǐqián cóng méiyǒu zhèyàng shīwàngguò. Trước đây tôi chưa bao giờ thất vọng như vậy.

12. 这出话剧原本应该很好的。Zhè chū huàjù yuánběn yìng gāi hěn hǎo de. Vở kịch này vốn rất hay.

13. 这部电影并不像我想象那样好。Zhè bù diànyǐng bìng bù xiàng wǒ xiǎngxiàng nàyàng hǎo. Bộ phim này không hề hay như tôi nghĩ.

A:你喜欢这部电影吗? Nǐ xǐhuān zhè bù diànyǐng ma? Bạn có thích bộ phim này không?

B:喜欢,但是它没有我想象的那么好。Xǐhuān, dànshì tā méiyǒu wǒ xiǎngxiàng dì nàme hǎo. Thích, nhưng nó không hay như tôi nghĩ.

14. 我们只好放弃这次机会了,真是可惜。Wǒmen zhǐhǎo fàngqì zhè cì jīhuìle, zhēnshi kěxí. Thật đáng tiếc, chúng ta đành phải bỏ cơ hội lần này.

真可惜,今天下雨了。Zhēn kěxí, jīntiān xià yǔle. Thật đáng tiếc, hôm nay trời mưa rồi.

15. 真倒霉,错过了这次机会。Zhēn dǎoméi, cuòguòle zhè cì jīhuì. Thật xui xẻo, đã bỏ lỡ cơ hội lần này.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments