Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề mậu dịch Quốc tế

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề mậu dịch Quốc tế

 1. 到岸价格 Dào àn jiàgé: giá CIF
 2. 离岸价格 Lí àn jiàgé: giá FOB
 3. 交货价格 Jiāo huò jiàgé: giá giao hàng
 4. 进口值 Jìnkǒu zhí: giá trị nhập khẩu
 5. 出口值 Chūkǒu zhí: giá trị xuất khẩu
 6. 优惠价格 Yōuhuì jiàgé: giá ưu đãi
 7. 定期交货 Dìngqí jiāo huò: giao hàng định kỳ
 8. 远期交货 Yuǎn qí jiāo huò: giao hàng kỳ hạn
 9. 仓库交货 Cāngkù jiāo huò: giao hàng tại kho
 10. 工厂交货 Gōngchǎng jiāo huò: giao hàng tại xưởng
 11. 船上交货 Chuánshàng jiāo huò: giao hàng trên tàu
 12. 近期交货 Jìnqí jiāo huò: giao hàng vào thời gian gần
 13. 边境交货 Biānjìng jiāo huò: giao tại biên giới
 14. 进口许可证 Jìnkǒu xǔkě zhèng: giấy phép nhập khẩu
 15. 出口许可证 Chūkǒu xǔkě zhèng: giấy phép xuất khẩu
 16. 工业品 Gōngyè pǐn: hàng công nghiệp
 17. 重工业品 Zhònggōngyè pǐn: hàng công nghiệp nặng
 18. 轻工业品 Qīnggōngyè pǐn: hàng công nghiệp nhẹ
 19. 进口商品 Jìnkǒu shāngpǐn: hàng hóa nhập khẩu
 20. 出口商品 Chūkǒu shāngpǐn: hàng hóa xuất khẩu
 21. 矿产品 Kuàng chǎnpǐn: hàng khoáng sản
 22. 进口项目 Jìnkǒu xiàngmù: hạng mục nhập khẩu
 23. 出口项目 Chūkǒu xiàngmù: hạng mục xuất khẩu
 24. 外国商品 Wàiguó shāngpǐn: hàng ngoại
 25. 进口货物 Jìnkǒu huòwù: hàng nhập khẩu
 26. 农产品 Nóngchǎnpǐn: hàng nông sản
 27. 外国制造的 Wàiguó zhìzào de: hàng nước ngoài sản xuất

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments