Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề 250 CÂU KHẨU NGỮ GIAO TIẾP CHÉM GIÓ CƠ BẢN trong tiếng Trung (PHẦN 2)

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề 250 CÂU KHẨU NGỮ GIAO TIẾP CHÉM GIÓ CƠ BẢN trong tiếng Trung (PHẦN 2)
1.   对不起。
Duìbùqǐ.
Xin lỗi.
2.   我对不住你。
Wǒ duì bù zhù nǐ.
Tôi có lỗi với bạn.
3.   抱歉。
Bàoqiàn.
Xin lỗi.
4.   我再次向您表示歉意。
Wǒ zài cì xiàng nín biǎoshì qiànyì.
Tôi thành thật xin lỗi ông lần nữa.
5.   还行。
Hái xíng.
Cũng được.
6.   别傻!
Bié shǎ!
Đừng có ngốc thế!
7.   请再说一次。
Qǐng zài shuō yí cì.
Xin nói lại lần nữa.
8.   可不是嘛!
Kě bú shì ma!
Đúng là như thế!
9.   正是如此。
Zhèng shì rúcǐ.
Chính xác như vậy.
10.      恰是如此。
Qià shì rúcǐ.
Hoàn toàn như vậy.
11.      当然。
Dāngrán.
Đương nhiên, tất nhiên.
12.      是的/ 对了/ 不错
Shì de/ duì le/ bú cuò
Đúng rồi (không sai).
13.      确实不对。
Quèshí bùduì.
Chắc chắn là sai rồi.
14.      你过奖了。
Nǐ guòjiǎng le.
Bạn quá khen rồi.
15.      请。。。多多指教
Qǐng… duōduō zhǐjiào
Mong … chỉ bảo.
16.      不要怕。/别怕。
Bùyào pà./Bié pà.
Đừng sợ.
17.      不好意思!
Bùhǎoyìsi!
Thật là ngại!
18.      麻烦你了!
Máfan nǐ le!
Làm phiền bạn rồi!
19.      我给你添麻烦了!
Wǒ gěi nǐ tiān máfan le!
Tôi làm phiền bạn rồi!
20.      不要拘礼!
Bùyào jūlǐ!
Không phải giữ lễ!
21.      一定要这样
Yí dìng yào zhèyàng.
Nhất định phải như vậy.
22.      决不。。。
Jué bù…
Quyết không…, nhất định không…
23.      荣幸之至。
Róngxìng zhī zhì.
Thật vinh hạnh.
24.      真的。
Zhēn de.
Đúng vậy./ Thật đấy.
25.      可以。
Kěyǐ.
Có thể/ đồng ý.
26.      赶快。
Gǎnkuài.
Nhanh lên.
27.      我也如此。
Wǒ yě rúcǐ.
Tôi cũng như vậy.
28.      可以。
Kěyǐ.
Có thể.
29.      有可能。
Yǒu kěnéng.
Có khả năng.
30.      胡说。
Húshuō.
Vô lý/ Nói láo.
31.      不可能。
Bù kěnéng.
Không thể.
32.      永不。。。
Yǒng bù…
Không bao giờ…
33.      那不行。(那办不通)
Nà bù xíng.(Nà bàn bù tōng)
34.      那没有用。
Nà méi yǒu yòng.
Không có tác dụng.
35.      不切实际。
Bú qiè shíjì.
Không thiết thực, không sát thực tế.
36.      你先息怒。
Nǐ xiān xīnù.
Bạn hãy bớt giận đã.
37.      够了。
Gòu le.
Đủ rồi.
38.      就这样决定。
Jiù zhèyàng juédìng.
Cứ quyết định như vậy đi.
39.      对极了。
Duì jí le.
Rất đúng.
40.      好主意。
Hǎo zhǔyì.
Ý kiến hay.
41.      一点也不。。。
Yìdiǎn yě bù…
Không hề/ Một chút cũng không.
42.      。。。反之。。。
… Fǎnzhī…
…ngược lại…
43.      我不知道。
Wǒ bù zhīdào.
Tôi không biết.
44.      不要紧。
Bú yàojǐn.
Đừng vội/ Đừng lo lắng.
45.      不必提起(没有什么)。
Bú bì tíqǐ (méi yǒu shénme).
Đừng nhắc đến/ Không có gì.
46.      糟了。
Zāo le.
Gay rồi.
47.      荒谬。
Huāngmiù.
Thật vô lý/ Thật hoang đường.
48.      请冷静下来。
Qǐng lěngjìng xià lái.
Xin hãy bình tĩnh.
49.      没办法。
Méi bànfǎ.
Chẳng có cách nào cả.
50.      我没有意见。
Wǒ méi yǒu yìjiàn.
Tôi không có ý kiến gì.
lam-thu-tuc-xuat-canh

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments