Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRÊN LỚP HỌC trong tiếng Trung (Phần 3)

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRÊN LỚP HỌC trong tiếng Trung (Phần 3)
老师,请说慢一点儿。
Lǎoshī, qǐng shuō màn yì diǎnr.
Thưa thầy, xin thầy nói chậm 1 chút.

老师,请别擦黑板。
Lǎoshī, qǐng bié cā hēibǎn.
Thưa thầy, xin thầy đừng lau bảng vội.

老师,这个问题我还不懂,请再说一遍。
Lǎoshī, zhè ge wèntí wǒ hái bù dǒng, qǐng zài shuō yí biàn.
Thưa thầy, vấn đề này em vẫn chưa hiểu, nhờ thầy giảng lại 1 lần nữa.

老师,这个字怎么念?
Lǎoshī, zhè ge zì zěnme niàn?
Thưa thầy, chữ này đọc thế nào ạ?

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-tren-lop-hoc-trong-tieng-trung-phan-1

老师,这个词是什么意思?
Lǎoshī, zhè ge cí shì shénme yìsi?
Thưa thầy, từ này có nghĩa là gì thế ạ?

老师,这个句子是什么意思?
Lǎoshī, zhè ge jùzi shì shénme yìsi?
Thưa thầy, câu này có nghĩa là gì thế ạ?

老师,我这样说对吗?
Lǎoshī, wǒ zhè yàng shuō duì ma?
Thưa thầy, em nói như vậy có đúng không ạ?

老师,我能这么说吗?
Lǎoshī, wǒ néng zhè me shuō ma?
Thưa thầy, em có thể nói như thế không ạ?

老师,如果我说错了,请你纠正我。
Lǎoshī, rúguǒ wǒ shuō cuò le, qǐng nǐ jiūzhèng wǒ.
Thưa thầy, nếu em nói sai, thầy sửa lại giúp em nhé.

thuong-gap

老师,今天的作业是什么?
Lǎoshī, jīntiān de zuòyè shì shénme?
Thưa thầy, bài tập hôm nay là gì thế ạ?

老师,作业什么时候要交给你呢?
Lǎoshī, zuòyè shénme shíhòu yào jiāo gěi nǐ ne?
Thưa thầy, khi nào thì phải giao bài tập về nhà cho thầy thế ạ?

老师,我忘了带作业,明天交给你好吗?
Lǎoshī, wǒ wàng le dài zuòyè, míngtiān jiāo gěi nǐ hǎo ma?
Thưa thầy, em quên đêm theo vở bài tập, ngày mai em nộp được không ạ?

老师,这道题哪儿错了?
Lǎoshī, zhè dào tí nǎr cuò le?
Thưa thầy, câu này sai ở đâu thế ạ?
Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn

老师,可以查词典吗?
Lǎoshī, kěyǐ chá cídiǎn ma?
Thưa thầy, có thể tra từ điển không ạ?

老师,你叫错了我的名字。
Lǎoshī, nǐ jiào cuò le wǒ de míngzì.
Thưa thầy, thầy đã gọi sai tên của em rồi.

老师,什么时候考试?
Lǎoshī, shénme shíhòu kǎoshì?
Thưa thầy, khi nào thì thi thế ạ?

老师,考试的内容是什么?
Lǎoshī, kǎoshì de nèiróng shì shénme?
Thưa thầy, nội dung thi là gì thế ạ?

老师,你听一下我的发音对吗?
Lǎoshī, nǐ tīng yí xià wǒ de fāyīn duì ma?
Thưa thầy, thầy nghe thử phát âm của em có đúng không ạ?

老师,该上课了。
Lǎoshī, gāi shàngkè le.
Thưa thầy, đã đến giờ lên lớp rồi rồi ạ.

老师,该下课了。
Lǎoshī, gāi xiàkè le.
Thưa thầy, đã đến giờ tan học rồi ạ.

老师,我们到外边上课好吗?
Lǎoshī, wǒmen dào wàibian shàngkè hǎo ma?
Thưa thầy, chúng ta học bên ngoài có được không ạ?

老师,这个字这么写,对吗?
Lǎoshī, zhè ge zì zhè me xiě, duì ma?
Thưa thầy, chữ này viết như thế này có đúng không ạ?

老师辛苦了。
Lǎoshī xīnkǔ le.
Thầy vất vả rồi.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.