[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĂN HÁ CẢO trong tiếng Trung

Chủ đề ĂN HÁ CẢO trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung