[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐÀM PHÁN ĐẠI LÝ trong tiếng Trung

Chủ đề ĐÀM PHÁN ĐẠI LÝ trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung