Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN  trong tiếng Trung
Hội thoại 1
芳梅:早上好,陈雄先生。
Fāng méi: Zǎoshang hǎo, chén xióng xiānshēng.
Phương Mai: chào ông Trần Hùng!
陈雄:早上好,芳梅小姐!很高兴再次见到你!
Chén xióng: Zǎoshang hǎo, fāng méi xiǎojiě! Hěn gāoxìng zàicì jiàn dào nǐ!
Trần Hùng: chào cô Phương Mai! Rất vui khi được gặp lại cô.
芳梅:我们能再见面也是我的荣幸。今天我想与您就付款的问题,在双方订立合同前取得一致。请问您对这项条款有什么建议?
Wǒmen néng zài jiànmiàn yěshì wǒ de róngxìng. Jīntiān wǒ xiǎng yǔ nín jiù fùkuǎn de wèntí, zài shuāngfāng dìnglì hétóng qián qǔdé yīzhì. Qǐngwèn nín duì zhè xiàng tiáokuǎn yǒu shé me jiànyì?
Phương Mai: chúng ta có thể gặp lại nhau như thế này cũng là niềm vinh hạnh của tôi. Hôm nay tôi muốn bàn với ông về vấn đề thanh toán, hi vọng chúng ta sẽ đạt được sự nhất trí trước khi ký hợp đồng giữa hai bên. Xin hỏi ông có ý kiến gì về điều khoản này không?
陈雄:在订立的合同中,我们一般接受以信用证为付款方式。我们公司一向注重产品的质量及交货期,特别是对于进口货物到港后发现的破坏情况我们希望能对客户做出更好的保证。对于我们的客户,这一点也是十分重要的。
Zài dìnglì de hétóng zhōng, wǒmen yībān jiēshòu yǐ xìnyòng zhèng wèi fùkuǎn fāngshì. Wǒmen gōngsī yīxiàng zhùzhòng chǎnpǐn de zhìliàng jí jiāo huò qí, tèbié shì duìyú jìnkǒu huòwù dào gǎng hòu fāxiàn de pòhuài qíngkuàng wǒmen xīwàng néng duì kèhù zuò chū gèng hǎo de bǎozhèng. Duìyú wǒmen de kèhù, zhè yīdiǎn yěshì shí fèn zhòngyào de.
Trần Hùng: trong bản hợp đồng đã từng ký, chúng tôi thường chấp nhận phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng. Công ty chúng tôi luôn coi trọng vấn đề chất lượng và thời gian giao hàng, đặc biệt chúng tôi muốn có thể bảo đảm tốt hơn nữa cho khách hàng về tình trạng hư hỏng hàng hóa được phát hiện sau khi hàng nhập khẩu cập bến. Đối với khách hàng của chúng tôi thì đây cũng là điều vô cùng quan trọng.
芳梅:非常好,陈雄先生。但就质量与交货期的问题我们已经在前一次的谈话中达成了一致。我们不认为这和付款方式有什么关系。
Fēicháng hǎo, chén xióng xiānshēng. Dàn jiù zhìliàng yú jiāo huò qí de wèntí wǒmen yǐjīng zài qián yīcì de tánhuà zhōng dáchéngle yīzhì. Wǒmen bù rènwéi zhè hé fùkuǎn fāngshì yǒu shé me guānxì.
Phương Mai: rất tốt, thưa ông Trần Hùng. Nhưng vấn đề chất lượng và thời gian giao hàng chúng ta đã bàn bạc xong xuôi trong cuộc đàm phán lần trước. Chúng tôi không cho rằng điều này có liên quan đến phương thức thanh toán.
陈雄:我方的意见,信用证支付方式是对双方的可靠保证。特别是对我们这样大宗的进出口买卖。
Wǒ fāng de yìjiàn, xìnyòng zhèng zhīfù fāngshì shì duì shuāngfāng de kěkào bǎozhèng. Tèbié shì duì wǒmen zhèyàng dàzōng de jìn chūkǒu mǎimài.
Trần Hùng: ý kiến của bên tôi là, phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng là sự đảm bảo có cơ sở của hai bên, đặc biệt là đối với việc xuất nhập khẩu số lượng hàng lớn như vậy.
芳梅:这一点我也十分同意。但信用征方式会给我方增加进口成本。要在银行开立信用证,我们得支付一笔保证金。这样,资金就无法周转,因此会增加成本。
Zhè yīdiǎn wǒ yě shífēn tóngyì. Dàn xìnyòng zhēng fāngshì huì gěi wǒ fāng zēngjiā jìnkǒu chéngběn. Yào zài yínháng kāi lì xìnyòng zhèng, wǒmen dé zhīfù yī bǐ bǎozhèngjīn. Zhèyàng, zījīn jiù wúfǎ zhōuzhuǎn, yīncǐ huì zēngjiā chéngběn.
Phương Mai: tôi rất tán thành điều này. Nhưng phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ làm tăng giá thành nhập khẩu cho bên tôi. Khi mở thẻ tín dụng ở ngân hàng, chúng tôi phải chi một khoản tiền cọc. Như vậy, tiền vốn không thể chu chuyển được, do đó sẽ tăng giá thành.
 tra-gia-khi-mua-sam
陈雄:我很理解这一点。可否和银行进行磋商,把保证金减少到最低限额?
Wǒ hěn lǐjiě zhè yīdiǎn. Kěfǒu hé yínháng jìnxíng cuōshāng, bǎ bǎozhèngjīn jiǎnshǎo dào zuìdī xiàn’é?
Trần Hùng: tôi rất hiểu điều này. Liệu có thể tiến hành thương lượng với ngân hàng để giảm tiền cọc đến mức thấp nhất được không?
芳梅:我们的银行信用很好。这一点我想不成问题。但即使这样,信用证的开立仍然需要一笔手续费。
Wǒmen de yínháng xìnyòng hěn hǎo. Zhè yīdiǎn wǒ xiǎng bùchéng wèntí. Dàn jíshǐ zhèyàng, xìnyòng zhèng de kāi lì réngrán xūyào yī bǐ shǒuxù fèi.
Phương Mai: tín dụng của ngân hàng chúng tôi rất tốt. điều này tôi nghĩ không thành vấn đề. Nhưng dù vậy, việc mở thẻ tín dụng vẫn cần một khaonr phí thủ tục.
陈雄:但我仍然认为信用证给出口商提供了银行担保,因此我们经常使用这种付款方式。同时,信用征也会给进口方带来利益保证。因运输造成的产品破损或船期延误导致的交货期问题,进口方也会得到银行的担保。因此,我们坚持信用证支付方式。
Dàn wǒ réngrán rènwéi xìnyòng zhèng gěi chūkǒu shāng tígōngle yínháng dānbǎo, yīncǐ wǒmen jīngcháng shǐyòng zhè zhǒng fùkuǎn fāngshì. Tóngshí, xìnyòng zhēng yě huì gěi jìnkǒu fāng dài lái lìyì bǎozhèng. Yīn yùnshū zàochéng de chǎnpǐn pòsǔn huò chuán qí yánwù dǎozhì de jiāo huò qí wèntí, jìnkǒu fāng yě huì dédào yínháng de dānbǎo. Yīncǐ, wǒmen jiānchí xìnyòng zhèng zhīfù fāngshì.
Trần Hùng: nhưng tôi vẫn cho rằng thẻ tín dụng sẽ cung cấp cho nhà xuất khẩu sự bảo lãnh của ngân hàng, do đó chúng tôi thường sử dụng phương thức thanh toán này. Đồng thời, thẻ tín dụng cũng đảm bảo lợi ích cho bên nhập khẩu. Khi hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc lỡ thời gian giao hàng, bên nhập khẩu cũng có được sự bảo lãnh của ngân hàng. Do đó, chúng tôi kiên quyết dùng phương thức thanh toán này.
芳梅:也许您说得有道理。我们同意了。同时我们希望用美元结算,最近欧元汇率比较高。
Yěxǔ nín shuō dé yǒu dàolǐ. Wǒmen tóngyìle. Tóngshí wǒmen xīwàng yòng měiyuán jiésuàn, zuìjìn ōuyuán huìlǜ bǐjiào gāo.
Phương Mai: có lẽ ông nói có lý. Chúng tôi đồng ý. Đồng thời, chúng tôi muốn dùng đô la để kết toán, vì gần đây tỷ giá hối đoái của đồng Euro khá cao.
陈雄:当然可以。现在我们达成了一致。我们的谈判一直很愉快。我希望今后我们的贸易会更进一步拓展。
Dāngrán kěyǐ. Xiànzài wǒmen dáchéngle yīzhì. Wǒmen de tánpàn yīzhí hěn yúkuài. Wǒ xīwàng jīnhòu wǒmen de màoyì huì gèng jìnyībù tàzhǎn.
Trần Hùng: tất nhiên là được. bây giờ chúng ta đã đạt được sự nhất trí về mọi mặt. cuộc đàm phán của chúng ta diễn ra thật vui vẻ. tôi hy vọng việc kinh doanh của chúng ta sau này sẽ phát triển hơn nữa.
芳梅:我们也希望能与本田公司长期合作。
Wǒmen yě xīwàng néng yǔ běntián gōngsī chángqí hézuò.
Phương Mai: chúng tôi cũng hy vọng có thể hợp tác lâu dài với công ty Honda.
陈雄:好的。我会尽快将合同拟订并寄出。合同一经确立,我们立即准备供货。
Hǎo de. Wǒ huì jǐnkuài jiāng hétóng nǐdìng bìng jì chū. Hétóng yījīng quèlì, wǒmen lìjí zhǔnbèi gōng huò.
Trần Hùng: được rồi. tôi sẽ ký và gửi hợp đồng ngay. Khi hợp đồng được ký kết, chúng tôi sẽ chuẩn bị giao hàng ngay.
芳梅:非常感谢!我们希望与您合作愉快!再见!
Fēicháng gǎnxiè! Wǒmen xīwàng yǔ nín hézuò yúkuài! Zàijiàn!
Phương Mai: rất cảm ơn ông! Chúng tôi rất mong được hợp tác vui vẻ với ông! Chào ông!
陈雄:再见!Zàijiàn!
Trần Hùng: tạm biệt!
Từ vựng:
付款Fùkuǎn: thanh toán
大宗dàzōng: số lượng lớn
交货期jiāo huò qí: thời gian giao hàng
利益保证lìyì bǎozhèng: sự đảm bảo về lợi ích
进口方jìnkǒu fāng: bên nhập khẩu
支付zhīfù: chi, thanh toán
保证金bǎozhèngjīn: tiền cọc, tiền đảm bảo
汇率huìlǜ: tỷ giá hối đoái
贸易màoyì: giao dịch, thương mại.
Hội thoại 2
海洋:现在我们谈一下付款的问题吧。请问你们接受什么付款方式?
Hǎiyáng: Xiànzài wǒmen tán yīxià fùkuǎn de wèntí ba. Qǐngwèn nǐmen jiēshòu shénme fùkuǎn fāngshì?
Hải Dương: bây giờ chúng ta bàn về vấn đề thanh toán nhé. xin hỏi các ông chấp nhận phương thức thanh toán nào?
陈英:我们一般接受以信用证为付款方式。因为我们要求贵公司在银行开立信用证。
Chén yīng: Wǒmen yībān jiēshòu yǐ xìnyòng zhèng wèi fùkuǎn fāngshì. Yīnwèi wǒmen yāoqiú guì gōngsī zài yínháng kāi lì xìnyòng zhèng.
Trần Anh: chúng tôi thường chấp nhận phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng. vì vậy, chúng tôi yêu cầu quý công ty mở thẻ tín dụng ở ngân hàng.
海洋:这样大的一笔付款,如果一次付款,对我们五年来说困难太大,会影响资金周转。Zhèyàng dà de yī bǐ fùkuǎn, rúguǒ yīcì fùkuǎn, duì wǒmen wǔ niánlái shuō kùnnán tài dà, huì yǐngxiǎng zījīn zhōuzhuǎn.
Hải Dương: một khoản tiền hàng lớn như thế nếu trả hết trong một lần thì khó khăn cho chúng tôi quá, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc chu chuyển.
陈英:我觉得贵公司向农业银行申请长期贷款。
Wǒ juédé guì gōngsī xiàng nóngyè yínháng shēnqǐng chángqí dàikuǎn.
Trần Anh: tôi thấy quý công ty nên xin ngân hàng nông nghiệp cho vay dài hạn.
海洋:这个想法恐怕不太实现。
Zhège xiǎngfǎ kǒngpà bù tài shíxiàn.
Hải Dương: e rằng cách này không thể thực hiện được.
陈英:那你有什么建议呢?
Nà nǐ yǒu shén me jiànyì ne?
Trần Anh: vậy ông có đề nghị gì không?
海洋:我建议采用分期付款的方式。
Wǒ jiànyì cǎiyòng fēnqí fùkuǎn de fāngshì.
Hải Dương: tôi đề nghị chọn phương thức thanh toán theo đợt.
陈英:那么,我们投放的资金就更多了,我认为还必须有一家银行担保付款。
Nàme, wǒmen tóufàng de zījīn jiù gèng duōle, wǒ rènwéi hái bìxū yǒu yījiā yínháng dānbǎo fùkuǎn.
Trần Anh: vậy thì số vốn mà chúng tôi bỏ ra lại càng nhiều, tôi cho rằng các ông cần có một ngân hàng bảo lãnh trả tiền.
海洋:也许你说得有道理。我们同意了。
Yěxǔ nǐ shuō dé yǒu dàolǐ. Wǒmen tóngyìle.
Hải Dương: có lẽ ông nói có lý. Chúng tôi đồng ý.
Hội thoại 3
定红:早上好,美花小姐!很高兴再次见到你!
Dìng hóng: Zǎoshang hǎo, měi huā xiǎojiě! Hěn gāoxìng zàicì jiàn dào nǐ!
Định Hồng: chào bà Mỹ Hoa! Rất vui khi gặp lại bà!
美花:我也一样。现在我们谈一下付款的问题吧。请问你们接受什么付款方式?
Wǒ yě yīyàng. Xiànzài wǒmen tán yīxià fùkuǎn de wèntí ba. Qǐngwèn nǐmen jiēshòu shénme fùkuǎn fāngshì?
Mỹ Hoa: tôi cũng vậy. bây giờ chúng ta bàn về vấn đề thanh toán nhé. Xin hỏi các ông chấp nhận phương thức thanh toán nào?
定红:我们只接受瑞士法郎付款。
Wǒmen zhǐ jiēshòu ruìshì fàláng fùkuǎn.
Định Hồng: chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng phơ-răng Thụy Sĩ.
美花:但我们的公司没有瑞士法郎储备,还得向银行兑换,这样,对我们来说很不方便。我们认为美元更方便。
Dàn wǒmen de gōngsī méiyǒu ruìshì fàláng chúbèi, hái dé xiàng yínháng duìhuàn, zhèyàng, duì wǒmen lái shuō hěn bù fāngbiàn. Wǒmen rènwéi měiyuán gèng fāngbiàn.
Mỹ Hoa: nhưng công ty chúng tôi không có phơ-răng Thụy Sĩ dự trữ, chúng tôi phải đổi ngân hàng, điều này rất bất lợi cho chúng tôi. Chúng tôi cho rằng đô la Mỹ tiện hơn.
定红:坦率地说,你也知道现在美元疲软,对我们这样基础不太雄厚的公司来说,更担一定的风险。
Tǎnshuài de shuō, nǐ yě zhīdào xiànzài měiyuán píruǎn, duì wǒmen zhèyàng jīchǔ bù tài xiónghòu de gōngsī lái shuō, gèng dān yīdìng de fēngxiǎn.
Định Hồng: thẳng thắn mà nói, bà biết đấy, hiện nay đô la Mỹ đang sụt giá, đối với một công ty cơ sở không được hùng hậu như công ty chúng tôi thì phải gánh những rủi ro nhất định.
美花:如果贵公司坚持用瑞士法郎支付,我们只好另外其寻找机会了。
Rúguǒ guì gōngsī jiānchí yòng ruìshì fàláng zhīfù, wǒmen zhǐhǎo lìngwài qí xúnzhǎo jīhuìle.
Mỹ Hoa: nếu quý công ty kiên quyết dùng phơ-răng Thụy Sĩ để thanh toán thì chúng tôi đành tìm cơ hội khác vậy.
定红:为了今后继续合作,在一定条件下,也可以接受美元付款。
Wèile jīnhòu jìxù hézuò, zài yīdìng tiáojiàn xià, yě kěyǐ jiēshòu měiyuán fùkuǎn.
Định Hồng: để sau này tiếp tục hợp tác, chúng tôi có thể chấp nhận thanh toán bằng đô la Mỹ trong điều kiện nhất định.
美花:请说说你的条件。Qǐng shuō shuō nǐ de tiáojiàn.
Mỹ Hoa: xin hãy nói điều kiện của ông.
定红:用美元支付不得不考虑汇率下跌的因素。在加价2%的条件下,可以考虑用美元支付。Yòng měiyuán zhīfù bùdé bù kǎolǜ huìlǜ xiàdié de yīnsù. Zài jiājià 2%de tiáojiàn xià, kěyǐ kǎolǜ yòng měiyuán zhīfù.
Định Hồng: thanh toán bằng đô la Mỹ thì bắt buộc phải suy nghĩ đến vấn đề tỷ giá hối đoái đang giảm sút. Trong điều kiện tăng giá trị lên 2% thì có thể xem xét đến việc thanh toán bằng đồng đô la được.
美花:我想这条件可以接受。
Wǒ xiǎng zhè tiáojiàn kěyǐ jiēshòu.
Mỹ Hoa: tôi nghĩ có thể chấp nhận được điều kiện này

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.