Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề 66 CÂU PHẬT HỌC trong tiếng Trung

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề 66 CÂU PHẬT HỌC trong tiếng Trung

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
人之所以痛苦,在于追求错误的东西。
[ rén zhī suǒ yǐ tòng kǔ ,zài yú zhuī qiú cuò wù de dōng xī 。]

2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.
如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。因为你自己的内心,你放不下。
[rú guǒ nǐ bú gěi zì jǐ fán nǎo ,bié rén yě yǒng yuǎn bú kě néng gěi nǐ fán nǎo 。yīn wéi nǐ zì jǐ de nèi xīn ,nǐ fàng bú xià 。]

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
你永远要感谢给你逆境的众生。
[nǐ yǒng yuǎn yào gǎn xiè gěi nǐ nì jìng de zhòng shēng 。]

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.
你永远要宽恕众生,不论他有多坏,甚至他伤害过你,你一定要放下,才能得到真正的快乐。
[nǐ yǒng yuǎn yào kuān shù zhòng shēng ,bú lùn tā yǒu duō huài ,shèn zhì tā shāng hài guò nǐ ,nǐ yī dìng yào fàng xià ,cái néng dé dào zhēn zhèng de kuài lè ]

5. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
当你快乐时,你要想这快乐不是永恒的。当你痛苦时,你要想这痛苦也不是永恒的。
[dāng nǐ kuài lè shí ,nǐ yào xiǎng zhè kuài lè bú shì yǒng héng de 。dāng nǐ tòng kǔ shí ,nǐ yào xiǎng zhè tòng kǔ yě bú shì yǒng héng de 。]

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
今日的执著,会造成明日的后悔。
[jīn rì de zhí zhe ,huì zào chéng míng rì de hòu huǐ 。]

khen-ngoi

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
你可以拥有爱,但不要执著,因为分离是必然的。
[nǐ kě yǐ yōng yǒu ài ,dàn bú yào zhí zhe ,yīn wéi fèn lí shì bì rán de 。]

8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận.
不要浪费你的生命在你一定会后悔的地方上。
[bú yào làng fèi nǐ de shēng mìng zài nǐ yī dìng huì hòu huǐ de dì fāng shàng 。]

9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
你什么时候放下,什么时候就没有烦恼。
[nǐ shí me shí hòu fàng xià ,shí me shí hòu jiù méi yǒu fán nǎo 。]

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
每一种创伤,都是一种成熟。
[měi yī zhǒng chuàng shāng ,dōu shì yī zhǒng chéng shú 。]

11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.
狂妄的人有救,自卑的人没有救,认识自己,降伏自己,改变自己,才能改变别人。
[kuáng wàng de rén yǒu jiù ,zì bēi de rén méi yǒu jiù ,rèn shí zì jǐ ,jiàng fú zì jǐ ,gǎi biàn zì jǐ ,cái néng gǎi biàn bié rén 。]

12. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
你不要一直不满人家,你应该一直检讨自己才对。不满人家,是苦了你自己。
[nǐ bú yào yī zhí bú mǎn rén jiā ,nǐ yīng gāi yī zhí jiǎn tǎo zì jǐ cái duì 。bú mǎn rén jiā ,shì kǔ le nǐ zì jǐ 。]

13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
一个人如果不能从内心去原谅别人,那他就永远不会心安理得。
[yī gè rén rú guǒ bú néng cóng nèi xīn qù yuán liàng bié rén ,nà tā jiù yǒng yuǎn bú huì xīn ān lǐ dé 。]

14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
心中装满着自己的看法与想法的人,永远听不见别人的心声。
[xīn zhōng zhuāng mǎn zhe zì jǐ de kàn fǎ yǔ xiǎng fǎ de rén ,yǒng yuǎn tīng bú jiàn bié rén de xīn shēng 。]

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.
毁灭人只要一句话,培植一个人却要千句话,请你多口下留情。
[huǐ miè rén zhī yào yī jù huà ,péi zhí yī gè rén què yào qiān jù huà ,qǐng nǐ duō kǒu xià liú qíng 。]

16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?
根本不必回头去看咒骂你的人是谁?如果有一条疯狗咬你一口,难道你也要趴下去反咬他一口吗?
[gēn běn bú bì huí tóu qù kàn zhòu mà nǐ de rén shì shuí ?rú guǒ yǒu yī tiáo fēng gǒu yǎo nǐ yī kǒu ,nán dào nǐ yě yào pā xià qù fǎn yǎo tā yī kǒu ma ?]

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
永远不要浪费你的一分一秒,去想任何你不喜欢的人。
[yǒng yuǎn bú yào làng fèi nǐ de yī fèn yī miǎo ,qù xiǎng rèn hé nǐ bú xǐ huān de rén 。]

18. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
请你用慈悲心和温和的态度,把你的不满与委屈说出来,别人就容易接受。
[qǐng nǐ yòng cí bēi xīn hé wēn hé de tài dù ,bǎ nǐ de bú mǎn yǔ wěi qū shuō chū lái ,bié rén jiù róng yì jiē shòu 。]

19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy?
同样的瓶子,你为什么要装毒药呢?同样的心里,你为什么要充满着烦恼呢?
[tóng yàng de píng zǐ ,nǐ wéi shí me yào zhuāng dú yào ne ?tóng yàng de xīn lǐ ,nǐ wéi shí me yào chōng mǎn zhe fán nǎo ne ?]

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.
得不到的东西,我们会一直以为他是美好的,那是因为你对他了解太少,没有时间与他相处在一起。当有一天,你深入了解后,你会发现原不是你想像中的那么美好。
[dé bú dào de dōng xī ,wǒ men huì yī zhí yǐ wéi tā shì měi hǎo de ,nà shì yīn wéi nǐ duì tā le jiě tài shǎo ,méi yǒu shí jiān yǔ tā xiàng chù zài yī qǐ 。dāng yǒu yī tiān ,nǐ shēn rù le jiě hòu ,nǐ huì fā xiàn yuán bú shì nǐ xiǎng xiàng zhōng de nà me měi hǎo 。]

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
活着一天,就是有福气,就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候,我发现有人却没有脚。
[huó zhe yī tiān ,jiù shì yǒu fú qì ,jiù gāi zhēn xī 。dāng wǒ kū qì wǒ méi yǒu xié zǐ chuān de shí hòu ,wǒ fā xiàn yǒu rén què méi yǒu jiǎo 。]

22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?
多一分心力去注意别人,就少一分心力反省自己,你懂吗?
[duō yī fèn xīn lì qù zhù yì bié rén ,jiù shǎo yī fèn xīn lì fǎn shěng zì jǐ ,nǐ dǒng ma ?]

23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.
憎恨别人对自己是一种很大的损失。
[zēng hèn bié rén duì zì jǐ shì yī zhǒng hěn dà de sǔn shī 。]

24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.
每一个人都拥有生命,但并非每个人都懂得生命,乃至于珍惜生命。不了解生命的人,生命对他来说,是一种惩罚。
[měi yī gè rén dōu yōng yǒu shēng mìng ,dàn bìng fēi měi gè rén dōu dǒng dé shēng mìng ,nǎi zhì yú zhēn xī shēng mìng 。bú le jiě shēng mìng de rén ,shēng mìng duì tā lái shuō ,shì yī zhǒng chéng fá 。]

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.
情执是苦恼的原因,放下情执,你才能得到自在.
[qíng zhí shì kǔ nǎo de yuán yīn ,fàng xià qíng zhí ,nǐ cái néng dé dào zì zài .]

26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
不要太肯定自己的看法,这样子比较少后悔。
[bú yào tài kěn dìng zì jǐ de kàn fǎ ,zhè yàng zǐ bǐ jiào shǎo hòu huǐ 。]

27. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
当你对自己诚实的时候,世界上没有人能够欺骗得了你。
[dāng nǐ duì zì jǐ chéng shí de shí hòu ,shì jiè shàng méi yǒu rén néng gòu qī piàn dé le nǐ 。]

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
用伤害别人的手段来掩饰自己缺点的人,是可耻的。
[yòng shāng hài bié rén de shǒu duàn lái yǎn shì zì jǐ quē diǎn de rén ,shì kě chǐ de 。]

29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.
默默的关怀与祝福别人,那是一种无形的布施。
[mò mò de guān huái yǔ zhù fú bié rén ,nà shì yī zhǒng wú xíng de bù shī 。]

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.
不要刻意去猜测他人的想法,如果你没有智慧与经验的正确判断,通常都会有错误的。
[bú yào kè yì qù cāi cè tā rén de xiǎng fǎ ,rú guǒ nǐ méi yǒu zhì huì yǔ jīng yàn de zhèng què pàn duàn ,tōng cháng dōu huì yǒu cuò wù de 。]

hoc tieng trung quoc qua video cùng vua tiếng Trung youtube ngay hôm nay

31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.
要了解一个人,只需要看他的出发点与目的地是否相同,就可以知道他是否真心的。
[yào le jiě yī gè rén ,zhī xū yào kàn tā de chū fā diǎn yǔ mù de dì shì fǒu xiàng tóng ,jiù kě yǐ zhī dào tā shì fǒu zhēn xīn de 。]

32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.
人生的真理,只是藏在平淡无味之中。
[rén shēng de zhēn lǐ ,zhī shì cáng zài píng dàn wú wèi zhī zhōng 。]

33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
不洗澡的人,硬擦香水是不会香的。名声与尊贵,是来自于真才实学的。有德自然香。
[bú xǐ zǎo de rén ,yìng cā xiāng shuǐ shì bú huì xiāng de 。míng shēng yǔ zūn guì ,shì lái zì yú zhēn cái shí xué de 。yǒu dé zì rán xiāng 。] ————

34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.
时间总会过去的,让时间流走你的烦恼吧!
[shí jiān zǒng huì guò qù de ,ràng shí jiān liú zǒu nǐ de fán nǎo ba !]

35. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ.
你硬要把单纯的事情看得很严重,那样子你会很痛苦。
[nǐ yìng yào bǎ dān chún de shì qíng kàn dé hěn yán zhòng ,nà yàng zǐ nǐ huì hěn tòng kǔ 。

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
永远扭曲别人善意的人,无药可救。
[yǒng yuǎn niǔ qǔ bié rén shàn yì de rén ,wú yào kě jiù 。] 37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?
说一句谎话,要编造十句谎话来弥补,何苦呢?
[shuō yī jù huǎng huà ,yào biān zào shí jù huǎng huà lái mí bǔ ,hé kǔ ne ?

38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
白白的过一天,无所事事,就像犯了窃盗罪一样
[bái bái de guò yī tiān ,wú suǒ shì shì ,jiù xiàng fàn le qiè dào zuì yī yàng

39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
广结众缘,就是不要去伤害任何一个人。
[guǎng jié zhòng yuán ,jiù shì bú yào qù shāng hài rèn hé yī gè rén 。]

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.
沉默是毁谤最好的答覆。
[chén mò shì huǐ bàng zuì hǎo de dá fù 。]

41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.
对人恭敬,就是在庄严你自己。
[duì rén gōng jìng ,jiù shì zài zhuāng yán nǐ zì jǐ 。]

42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
拥有一颗无私的爱心,便拥有了一切。
[yōng yǒu yī kē wú sī de ài xīn ,biàn yōng yǒu le yī qiē 。

43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
来是偶然的,走是必然的。所以你必须,随缘不变,不变随缘。
[lái shì ǒu rán de ,zǒu shì bì rán de 。suǒ yǐ nǐ bì xū ,suí yuán bú biàn ,bú biàn suí yuán 。

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.
慈悲是你最好的武器。
[cí bēi shì nǐ zuì hǎo de wǔ qì 。

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
只要面对现实,你才能超越现实。
[zhī yào miàn duì xiàn shí ,nǐ cái néng chāo yuè xiàn shí 。]

46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.
良心是每一个人最公正的审判官,你骗得了别人,却永远骗不了你自己的良心。

47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
不懂得自爱的人,是没有能力去爱别人的。
[bú dǒng dé zì ài de rén ,shì méi yǒu néng lì qù ài bié rén de 。
] 48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?
有时候我们要冷静问问自已,我们在追求什么?我们活着为了什么?

[yǒu shí hòu wǒ men yào lěng jìng wèn wèn zì yǐ ,wǒ men zài zhuī qiú shí me ?wǒ men huó zhe wéi le shí me ?

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
不要因为小小的争执,远离了你至亲的好友,也不要因为小小的怨恨,忘记了别人的大恩。
[bú yào yīn wéi xiǎo xiǎo de zhēng zhí ,yuǎn lí le nǐ zhì qīn de hǎo yǒu ,yě bú yào yīn wéi xiǎo xiǎo de yuàn hèn ,wàng jì le bié rén de dà ēn 。

50. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
感谢上苍我所拥有的,感谢上苍我所没有的。
[gǎn xiè shàng cāng wǒ suǒ yōng yǒu de ,gǎn xiè shàng cāng wǒ suǒ méi yǒu de 。

51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.
凡是能站在别人的角度为他人着想,这个就是慈悲。
[fán shì néng zhàn zài bié rén de jiǎo dù wéi tā rén zhe xiǎng ,zhè gè jiù shì cí bēi 。]

52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
说话不要有攻击性,不要有杀伤力,不夸已能,不扬人恶,自然能化敌为友。
[shuō huà bú yào yǒu gōng jī xìng ,bú yào yǒu shā shāng lì ,bú kuā yǐ néng ,bú yáng rén è ,zì rán néng huà dí wéi yǒu 。

53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
诚实的面对你内心的矛盾和污点,不要欺骗你自己。
[chéng shí de miàn duì nǐ nèi xīn de máo dùn hé wū diǎn ,bú yào qī piàn nǐ zì jǐ 。

54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.
因果不曾亏欠过我们什么,所以请不要抱怨。
[yīn guǒ bú céng kuī qiàn guò wǒ men shí me ,suǒ yǐ qǐng bú yào bào yuàn 。

55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
大多数的人一辈子只做了三件事;自欺、欺人、被人欺。
[dà duō shù de rén yī bèi zǐ zhī zuò le sān jiàn shì ;zì qī 、qī rén 、bèi rén qī 。

56.Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.
心是最大的骗子,别人能骗你一时,而它却会骗你一辈子
[xīn shì zuì dà de piàn zǐ ,bié rén néng piàn nǐ yī shí ,ér tā què huì piàn nǐ yī bèi zǐ

57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
只要自觉心安,东西南北都好。如有一人未度,切莫自己逃了。
[zhī yào zì jiào xīn ān ,dōng xī nán běi dōu hǎo 。rú yǒu yī rén wèi dù ,qiē mò zì jǐ táo le 。

58. Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.
当你手中抓住一件东西不放时,你只能拥有这件东西,如果你肯放手,你就有机会选择别的。人的心若死执自己的观念,不肯放下,那么他的智慧也只能达到某种程度而已
[dāng nǐ shǒu zhōng zhuā zhù yī jiàn dōng xī bú fàng shí ,nǐ zhī néng yōng yǒu zhè jiàn dōng xī ,rú guǒ nǐ kěn fàng shǒu ,nǐ jiù yǒu jī huì xuǎn zé bié de 。rén de xīn ruò sǐ zhí zì jǐ de guān niàn ,bú kěn fàng xià ,nà me tā de zhì huì yě zhī néng dá dào mǒu zhǒng chéng dù ér yǐ

59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.

如果你能够平平安安的渡过一天,那就是一种福气了。多少人在今天已经见不到明天的太阳,多少人在今天已经成了残废,多少人在今天已经失去了自由,多少人在今天已经家破人亡。
[rú guǒ nǐ néng gòu píng píng ān ān de dù guò yī tiān ,nà jiù shì yī zhǒng fú qì le 。duō shǎo rén zài jīn tiān yǐ jīng jiàn bú dào míng tiān de tài yáng ,duō shǎo rén zài jīn tiān yǐ jīng chéng le cán fèi ,duō shǎo rén zài jīn tiān yǐ jīng shī qù le zì yóu ,duō shǎo rén zài jīn tiān yǐ jīng jiā pò rén wáng 。

60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.
你有你的生命观,我有我的生命观,我不干涉你。只要我能,我就感化你。如果不能,那我就认命。
[nǐ yǒu nǐ de shēng mìng guān ,wǒ yǒu wǒ de shēng mìng guān ,wǒ bú gàn shè nǐ 。zhī yào wǒ néng ,wǒ jiù gǎn huà nǐ 。rú guǒ bú néng ,nà wǒ jiù rèn mìng 。

61. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại.
你希望掌握永恒,那你必须控制现在。
[nǐ xī wàng zhǎng wò yǒng héng ,nà nǐ bì xū kòng zhì xiàn zài 。

62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn.
恶口永远不要出自于我们的口中,不管他有多坏,有多恶。你愈骂他,你的心就被污染了,你要想,他就是你的善知识。
[è kǒu yǒng yuǎn bú yào chū zì yú wǒ men de kǒu zhōng ,bú guǎn tā yǒu duō huài ,yǒu duō è 。nǐ yù mà tā ,nǐ de xīn jiù bèi wū rǎn le ,nǐ yào xiǎng ,tā jiù shì nǐ de shàn zhī shí 。]

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.
别人可以违背因果,别人可以害我们,打我们,毁谤我们。可是我们不能因此而憎恨别人,为什么?我们一定要保有一颗完整的本性和一颗清净的心。

64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
如果一个人没有苦难的感受,就不容易对他人给予同情。你要学救苦救难的精神,就得先受苦受难。
[rú guǒ yī gè rén méi yǒu kǔ nán de gǎn shòu ,jiù bú róng yì duì tā rén gěi yǔ tóng qíng 。nǐ yào xué jiù kǔ jiù nán de jīng shén ,jiù dé xiān shòu kǔ shòu nán 。

65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
世界原本就不是属于你,因此你用不着抛弃,要抛弃的是一切的执著。万物皆为我所用,但非我所属。
[shì jiè yuán běn jiù bú shì shǔ yú nǐ ,yīn cǐ nǐ yòng bú zhe pāo qì ,yào pāo qì de shì yī qiē de zhí zhe 。wàn wù jiē wéi wǒ suǒ yòng ,dàn fēi wǒ suǒ shǔ 。

66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ
虽然我们不能改变周遭的世界,我们就只好改变自己,用慈悲心和智慧心来面对这一切。
[suī rán wǒ men bú néng gǎi biàn zhōu zāo de shì jiè ,wǒ men jiù zhī hǎo gǎi biàn zì jǐ ,yòng cí bēi xīn hé zhì huì xīn lái miàn duì zhè yī qiē 。

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments