[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CỬA HÀNG BÁN KÍNH MẮT, ĐỒNG HỒ 2 trong tiếng Trung

Chủ đề CỬA HÀNG BÁN KÍNH MẮT, ĐỒNG HỒ 2 trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung