Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LỜI MỜI trong tiếng trung quốc

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LỜI MỜI trong tiếng trung quốc
晚上你想做什么?wǎnshàng nǐ xiǎng zuò shénme?
Buổi tối bạn muốn làm gì?
晚上有什么活动?Wǎnshàng yǒu shé me huódòng?
Buổi tối có chương trình gì?
今天/下午/晚上有什么安排?Jīntiān/xiàwǔ/wǎnshàng yǒu shé me ānpái?
Hôm nay/ buổi chiều/ buổi tối có chương trình gì?
今天/下午/晚上有什么活动?Jīntiān/xiàwǔ/wǎnshàng yǒu shé me huódòng?
Hôm nay/ buổi chiều/ buổi tối có chương trình gì?
你想跟我外出吗?Nǐ xiǎng gēn wǒ wàichū ma?
Bạn muốn ra ngoài cùng tôi không ?
跟我出去玩,怎么样?Gēn wǒ chūqù wán, zěnme yàng?
Đi ra ngoài với tôi, thế nào?
你想跟我去跳舞吗?Nǐ xiǎng gēn wǒ qù tiàowǔ ma?
Bạn muốn đi khiêu vũ với tôi không?
跟我去跳舞,怎么样?Gēn wǒ qù tiàowǔ, zěnme yàng?
Đi khiêu vũ với tôi, thế nào?
mua-sam
你想跟我去吃午饭/晚饭吗?Nǐ xiǎng gēn wǒ qù chī wǔfàn/wǎnfàn ma?
Bạn muốn đi ra ngoài ăn trưa/ ăn tối với tôi không?
跟我去吃午饭/晚饭,怎么样?Gēn wǒ qù chī wǔfàn/wǎnfàn, zěnme yàng?
Đi ăn trưa/ ăn tối với tôi, thế nào ?
你想跟我去海滩吗?Nǐ xiǎng gēn wǒ qù hǎitān ma?
Bạn muốn đi ra biển với tôi không?
跟我去海滩,怎么样?Gēn wǒ qù hǎitān, zěnme yàng?
Đi ra biển với tôi , thế nào?
你想跟我进城吗?Nǐ xiǎng gēn wǒ jìn chéng ma?
Bạn muốn xuống phố với tôi không?
lam-quen
跟我们进城,怎么样?Gēn wǒmen jìn chéng, zěnme yàng?
Đi xuống phố với chúng tôi, thế nào?
你想跟我们去看朋友吗?Nǐ xiǎng gēn wǒmen qù kàn péngyǒu ma?
Bạn muốn đi thăm bạn bè với chúng tôi không?
跟我们去看朋友,怎么样?Gēn wǒmen qù kàn péngyǒu, zěnme yàng?
Đi thăm bạn bè với chúng tôi, thế nào?
跳舞吗?Tiàowǔ ma?
Khiêu vũ không?
去酒吧坐坐?Qù jiǔbā zuò zuò?
Đi bar ngồi chút nhé?
出去走走/开车逛一逛? Chūqù zǒu zǒu/kāichē guàng yī guàng?
Đi ra ngoài chút/ / lái xe vòng vòng không?
喝点什么饮料?Hē diǎn shénme yǐnliào?
Uống chút nước gì không?
好啊!Hǎo a!
Được thôi!
好主意!Hǎo zhǔyì!
Ý kiến hay !
不了,谢谢Bùle, xièxiè
Không, cảm ơn!
晚点再去Wǎndiǎn zài qù
Buổi tối đi nhé !
我没有兴趣Wǒ méiyǒu xìngqù
Tôi không có hứng
我没有空wǒ méiyǒu kòng
Tôi không rảnh
我已经约会了wǒ yǐjīng yuēhuìle
Tôi đã cuộc hẹn không?
我跳/游得不太好Wǒ tiào/yóu dé bù tài hǎo
Tôi nhảy/ bơi không được giỏi lắm.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.