[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CỬA HÀNG BÁN KÍNH MẮT, ĐỒNG HỒ trong tiếng Trung

Chủ đề CỬA HÀNG BÁN KÍNH MẮT, ĐỒNG HỒ trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung