Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NHỮNG CHUYỆN KHIẾN NGƯỜI TA KHÓ CHỊU – BỊ RÒ RỈ NƯỚC trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NHỮNG CHUYỆN KHIẾN NGƯỜI TA KHÓ CHỊU – BỊ RÒ RỈ NƯỚC trong tiếng Trung
来的声音呢,看看是不是漏水了?
Lái de shēngyīn ne, kànkan shì bú shì lòushuǐ le?
Âm thanh từ đâu ra vậy, xem có phải tiếng nước bị chảy ra ngoài không?
卫生间的抽水马桶哗哗的往外流水呢。赶紧给物业打个电话,让他们来修吧。先把闸门关上。
Wèishēngjiān de chōushuǐ mǎtǒng huāhua de wǎngwài liúshuǐ ne. Gǎnjǐn gěi wùyè dǎ ge diànhuà, ràng tāmen lái xiū ba. Xiān bǎ zhámén guan shàng.
Ống nước trong nhà vệ sinh bị thủng đang chảy nước ra ngoài, mau gọi điện cho phòng quản lý, để họ đến sửa. Mau đóng van nước lại đã.
闸门在哪里?
Zhámén zài nǎ lǐ?
Van nước ở đâu?
还是我来吧。你快给物业打电话。
Hái shì wǒ lái ba. Nǐ kuài gěi wùyè dǎ diànhuà.
Để tớ làm cho. Cậu đi gọi điện cho phòng quản lý đi.
Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn
。。。
喂,是物业吗?我们这儿的马桶坏了,不停地往外漏水。快派个人来修修吧。
Wéi, shì wùyè ma? Wǒmen zhèr de mǎtǒng huài le, bù tíng de wǎngwài lòushuǐ. Kuài pài ge rén lái xiūxiu ba.
Alô, có phải phòng quản lý không ạ? Ống nước phòng chúng tôi bị hỏng, nước cứ chảy ra ngoài. Mau cho người đến sửa giúp đi ạ.
你是哪个楼?门牌号是多少?
Nǐ shì nǎ ge lóu? Ménpái hào shì duōshǎo?
Anh ở tầng mấy? Số phòng bao nhiêu?
15楼102号。
15 lóu 102 hào.
Tầng 15, phòng 102.
我马上派人去修。请稍等一会儿。
Wǒ mǎshàng pài rén qù xiū. Qǐng shāo děng yíhuìr.
Tôi sẽ phái người đến sửa ngay đây. Xin chờ cho 1 chút.
anh-nho-anh-tung-yeu-qua

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments