Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DIỄN ĐẠT BẢN THÂN: PHẢN ĐỐI trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DIỄN ĐẠT BẢN THÂN: PHẢN ĐỐI trong tiếng Trung

1. 我不同意。Wǒ bùtóngyì. Tôi không đồng ý.
教授,对于这件事我跟你意见不同。Jiàoshòu, duìyú zhè jiàn shì wǒ gēn nǐ yìjiàn bù tóng.
Giáo sư, em không đồng ý với ý kiến của thầy về chuyện này.
2. 教授,我不同意你的观点。Jiàoshòu, wǒ bù tóngyì nǐ de guāndiǎn. Giáo sư, em không đồng ý với quan điểm của thầy.
3. 主席先生,我反对。Zhǔxí xiānshēng, wǒ fǎnduì. Thưa Chủ tịch, tôi phản đối.
4. 你真的认为这合理吗?Nǐ zhēn de rènwéi zhè hélǐ ma? Bạn thực sự cho rằng điều này hợp lí sao?
5. 俊锡,我不能赞成你的决定。Jùn xī, wǒ bùnéng zànchéng nǐ de juédìng. Tuấn Tích, tôi không thể tán thành quyết định của anh.
6. 我认为那是不对的。Wǒ rènwéi nà shì bùduì de. Tôi nghĩ rằng điều đó không đúng.
7. 教授,我强烈反对你的观点。Jiàoshòu, wǒ qiángliè fǎnduì nǐ de guāndiǎn. Giáo sư, em quyết liệt phản đối quan điểm của thầy.
8. 我不这么看。Wǒ bù zhème kàn. Tôi không thấy như thế.
9. 我确实不赞成他的计划。Wǒ quèshí bù zànchéng tā de jìhuà. Tôi thực sự không tán thành kế hoạch của anh ấy.
10. 我认为你的建议没有道理。Wǒ rènwéi nǐ de jiànyì méiyǒu dàolǐ. Tôi nghĩ rằng ý kiến của bạn không có lí.
11. 教授,我当然不赞成你的理论。Jiàoshòu, wǒ dāngrán bù zànchéng nǐ de lǐlùn. Giáo sư, em không tán thành lí luận của giáo sư.
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-dien-dat-ban-than-phan-doi-trong-tieng-trung
12. 我没有建议。Wǒ méiyǒu jiànyì. Tôi không có ý kiến.
13. 我绝对不赞成借钱给别人。Wǒ juéduì bù zànchéng jiè qián gěi biérén. Tôi tuyệt đối không tán thành việc cho người khác mượn tiền.
14. 抱怨是没用的。Bàoyuàn shì méi yòng de. Than phiền không có ích lợi gì.
15. 那是没有任何意义的。Nà shì méiyǒu rènhé yìyì de. Việc đó không có ý nghĩa gì cả.
这是没有意义的。Zhè shì méiyǒu yìyì de. Điều này không có ý nghĩa.
16. 这是浪费时间。Zhè shì làngfèi shíjiān. Thật là lãng phí thời gian.
17. 实际上这么做并不恰当。Shíjì shang zhème zuò bìng bù qiàdàng. Trên thực tế làm như vậy không hợp lí.
18. 把时间都浪费在电脑游戏有什么意思?Bǎ shíjiān dōu làngfèi zài diànnǎo yóuxì yǒu shé me yìsi? Có ý nghĩa gì khi lãng phí thời gian vào mấy trò chơi trên máy tính?
19. 别傻了。Bié shǎle. Đừng ngốc thế.
A:我想辞职。Wǒ xiǎng cízhí. Tôi muốn từ chức.
B:别傻了。Bié shǎle. Đừng ngốc thế.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.