Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DIỄN ĐẠT BẢN THÂN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DIỄN ĐẠT BẢN THÂN trong tiếng Trung

轻松自我表达 DIỄN ĐẠT BẢN THÂN

表达意见  Thể hiện ý kiến

表达自己对某事持保留意见 Bảo vệ ý kiến của mình về việc gì

1.   朴先生,我非常同意你的观点,可是形势已经不同了。Pǔ xiānshēng, wǒ fēicháng tóngyì nǐ de guāndiǎn, kěshì xíngshì yǐjīng bùtóngle.
Ông Phác, tôi rất đồng ý với quan điểm của ông, nhưng tình thế đã khác.
部长,也许你是对的,但这很难做到。Bùzhǎng, yěxǔ nǐ shì duì de, dàn zhè hěn nán zuò dào.
Bộ trưởng, có lẽ anh đúng nhưng khó thực hiện lắm.
2.   金部长,我部分同意你的意见。Jīn bùzhǎng, wǒ bùfèn tóngyì nǐ de yìjiàn.
Bộ trưởng Kim, tôi phần nào đồng ý với ý kiến của anh.
3.   也许吧,但是你不觉得难做吗?Yěxǔ ba, dànshì nǐ bù juédé nán zuò ma?
Có lẽ thế, nhưng bạn không thấy là quá khó để thực hiện sao?
4.   我觉得不错,不过最后一部分不是很好。Wǒ juédé bùcuò, bùguò zuìhòu yībùfèn bùshì hěn hǎo.

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-tieng-trung-cho-nguoi-du-lich-phan-15
Tôi thấy không sai, nhưng phần cuối cùng lại không đúng lắm.
5.   金科长,我当然理解你的意思,但是你要将其付诸实施。Jīn kē zhǎng, wǒ dāngrán lǐjiě nǐ de yìsi, dànshì nǐ yào jiāng qí fù zhū shíshī.
Bộ trưởng Kim, tôi đương nhiên hiểu ý của ông nhưng ông phải đưa nó ra thực thi chứ.
6.   可能是这样的,但是你不能指望他。Kěnéng shì zhèyàng de, dànshì nǐ bùnéng zhǐwàng tā.
Có lẽ là như thế, nhưng bạn không thể chỉ trông mong vào anh ta.
依赖,指望Yīlài, zhǐwàng: phụ thuộc vào, dựa vào, trông mong vào
你不能指望他。nǐ bùnéng zhǐwàng tā. Bạn không thể chỉ dựa vào nó.
7.   部长,你说得对,但是你一定要考虑其他因素。Bùzhǎng, nǐ shuō dé duì, dànshì nǐ yīdìng yào kǎolǜ qítā yīnsù.
Bộ trưởng, anh nói đúng, nhưng phải xem xét các yếu tố khác.
8.   我明白你的意思,但是我还是不太确定。Wǒ míngbái nǐ de yìsi, dànshì wǒ háishì bù tài quèdìng.
Tôi hiểu ý bạn nhưng tôi còn chưa xác định.
9.   是的,也许吧。Shì de, yěxǔ ba.
Vâng, có lẽ vậy.
10.  俊锡,你这么说也许是对的。Jùn xī, nǐ zhème shuō yěxǔ shì duì de.
Tuấn Tích, anh nói thế có lẽ đúng.
11.  在一定程度上是这样的。Zài yīdìng chéngdù shàng shì zhèyàng de.
Trong chừng mực nhất định là như thế.
在一定程度上Zài yīdìng chéngdù shàng: ở một mức độ nhất định

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.