Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐỒNG Ý trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐỒNG Ý trong tiếng Trung

1. 是的,当然。Shì de, dāngrán. Vâng, đương nhiên.
2. 是的,我会尽全力的。Shì de, wǒ huì jìn quánlì de. Vâng, tôi sẽ làm hết sức mình.
3. 当然,我会那样做的。Dāngrán, wǒ huì nàyàng zuò de. Đương nhiên, tôi sẽ làm như vậy.
4. 当然。Dāngrán. Đương nhiên.
5. 我很乐意这么做。Wǒ hěn lèyì zhème zuò. Tôi rất vui vì được làm như vậy.
6. 不,我不介意。Bù, wǒ bù jièyì. Không, tôi không để ý.
7. 不,我一点都不反对你抽烟。Bù, wǒ yīdiǎn dōu bù fǎnduì nǐ chōuyān. Không, tôi không
phản đối bạn hút thuốc.
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-dien-dat-ban-than-nguyen-vong-trong-tieng-trung
8. 没问题。Méi wèntí. Không thành vấn đề.
9. 为什么不行?Wèishéme bùxíng? Tại sao không được?
10. 我没有任何异议。Wǒ méiyǒu rènhé yìyì. Tôi không có bất cứ ý kiến gì khác.
11. 我非常愿意帮助你。Wǒ fēicháng yuànyì bāngzhù nǐ. Tôi rất muốn giúp bạn.
12. 是的,我很愿意。Shì de, wǒ hěn yuànyì. Vâng, tôi rất đồng ý.
13. 如果天气好,当然可以。Rúguǒ tiānqì hǎo, dāngrán kěyǐ. Nếu thời tiết tốt, đương nhiên có thể.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.