Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GỌI ĐIỆN THOẠI trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GỌI ĐIỆN THOẠI trong tiếng Trung

A: 喂!Wèi!

A: A lô

B:喂!是钟家吗? Wèi! Shì zhōng jiā ma?

 

B: A lô, đó có phải nhà ông Chung không?

A:不,不是的。 Bù, bùshì de.

 

A: Không phải

Y THUAT

B:这里不是246523957吗?Zhèlǐ bùshì 246523957 ma?

B: Đó có phải số điện thoại 246523957 không?

A:不,你打错号码了。这里是246523958. Bù, nǐ dǎ cuò hàomǎle. Zhèlǐ shì 246523958

A: Không, bạn nhầm số rồi. Đây là số điện thoại 246523958.

 

B:对不起,我拨错了。 Duìbùqǐ, wǒ bō cuòle.

B: Xin lỗi, tôi bấm nhầm máy.

B

 

A:是钟家。Shì zhōng jiā.

A: Tôi, Chung xin nghe.

B:我要和钟太太说话。Wǒ yào hé zhōng tàitài shuōhuà.

B: Tôi muốn nói chuyện với bà Chung

 

A:对不起,她先在出去了。请问您是谁?Duìbùqǐ, tā xiān zài chūqùle. Qǐngwèn nín shì shuí?

A: Xin lỗi, bà ấy ra ngoài rồi. Xin hỏi bà là ai?

B:我是陈芳。钟太太就要回来了吗? Wǒ shì chén fāng. Zhōng tàitài jiù yào huíláile ma?

B: Tôi là Trần Phương. Bà Chung sắp về chưa?

A:是的。可能在5点钟左右。你要留话吗?Shì de. Kěnéng zài 5 diǎn zhōng zuǒyòu. Nǐ yào liú huà ma?

A: Vâng, khoảng 5 giờ. Bà có nhắn gì không?

 

B:那,只要请你告诉她我打电话来就好了。Nà, zhǐyào qǐng nǐ gàosù tā wǒ dǎ diànhuà lái jiù hǎole.

B: Vậy nhờ ông nói với bà ấy rằng tôi gọi điện đến là được rồi.

A:等一等,我想她现在已经回来了。Děng yī děng, wǒ xiǎng tā xiànzài yǐjīng huíláile.

A: Xin đợi một chút, tôi nghĩ bà ấy đã về rồi.

 

B:好的,我等她。 Hǎo de, wǒ děng tā.

B: Vâng, tôi sẽ đợi.

C

A:请问是哪位?Qǐngwèn shì nǎ wèi?

A: Xin hỏi ai đấy ạ?

B:我是陈琳。可否麻烦你请周先生来听电话吗?Wǒ shì chén lín. Kěfǒu máfan nǐ qǐng zhōu xiānshēng lái tīng diànhuà ma?

B: Tôi là Trần Lâm. Xin phiền bà cho gặp ông Chung.

A:他现在不在,你有什么话要告诉他吗?Tā xiànzài bùzài, nǐ yǒu shé me huà yào gàosù tā ma?

A: Ông ấy hiện không ở đây, ông có nhắn gì ông ấy không?

B:没什么,不过请你在他回来时请他打个电话给我。Méi shénme, bùguò qǐng nǐ zài tā huílái shí qǐng tā dǎ gè diànhuà gěi wǒ.

B: Không có gì, nhưng nhờ bà nói hộ với ông ấy gọi lại cho tôi khi ông ấy về.

实用语句NHỮNG CÂU NÓI THƯỜNG DÙNG

听到你的声音真高兴。Tīng dào nǐ de shēngyīn zhēn gāoxìng.

Tôi rất vui khi nghe thấy tiếng nói của bạn.

他在打电话。Tā zài dǎ diànhuà.

Anh ấy đang gọi điện thoại

线路忙绿(占线)Xiànlù máng lǜ (zhànxiàn)

Đường dây đang bận

对方听电话了。你要找的人已在接电话了。duìfāng tīng diànhuàle. Nǐ yào zhǎo de rén yǐ zài jiē diànhuàle.

Người đầu dây bên kia nghe rồi. Người mà bạn cần tìm đã nghe điện thoại rồi.

电话坏了Diànhuà huàile

Điện thoại hỏng rồi.

他现在不在tā xiànzài bùzài

Anh ấy bây giờ không có ở đây.

你家中有电话吗?nǐ jiāzhōng yǒu diànhuà ma?

Nhà bạn có điện thoại không?

是拨号的电话吗?Shì bōhào de diànhuà ma?

Nó là điện thoại quay số à?

你的电话号码是多少?Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?

Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?

你经常打电话给你的朋友吗?Nǐ jīngcháng dǎ diànhuà gěi nǐ de péngyǒu ma?

Bạn có hay gọi điện thoại cho bạn bè không?

她接电话了。Tā jiē diànhuàle.

Cô ấy nghe điện thoại rồi.

请问是谁?Qǐngwèn shì shuí?

Xin hỏi ai đấy ạ?

你打错号码了。Nǐ dǎ cuò hàomǎle.

Anh nhầm số rồi

请用电话与我联络。Qǐng yòng diànhuà yǔ wǒ liánluò.

Xin hãy liên hệ với tôi bằng điện thoại

请给我接分机19号。Qǐng gěi wǒ jiē fēnjī 19 hào.

Nối máy cho tôi số 19

你的电话号码是。。。Nǐ de diànhuà hàomǎ shì…

Số máy điện thoại của tôi là…

请等一等。请稍后Qǐng děng yī děng. Qǐng shāo hòu

Xin đợi cho một chút

她现在不在,你有什么话要留下吗?tā xiànzài bùzài, nǐ yǒu shé me huà yào liú xià ma?

Cô ấy hiện không ở đây, bạn có nhắn lại gì không?

他回来时请他打个电话给我。Tā huílái shí qǐng tā dǎ gè diànhuà gěi wǒ.

Khi nào anh ấy về nhắn với anh ấy gọi điện cho tôi.

请你替我接通他好吗?Qǐng nǐ tì wǒ jiē tōng tā hǎo ma?

Nhờ bạn nối máy với anh ấy hộ tôi.

这号码现在有人说话。几分钟内我再试一下。Zhè hàomǎ xiànzài yǒurén shuōhuà. Jǐ fēnzhōng nèi wǒ zài shì yīxià.

Số máy này đang bận. Mấy phút nữa tôi sẽ thử gọi lại.

对不起我听不太清楚你的话。Duìbùqǐ wǒ tīng bù tài qīngchǔ nǐ dehuà.

Xin lỗi, tôi không nghe rõ tiếng bạn nói.

你不介意再说一遍吧,我没有听到你说的话。Nǐ bù jièyì zàishuō yībiàn ba, wǒ méiyǒu tīng dào nǐ shuō dehuà.

Phiền bạn nói lại một lần nữa, tôi không nghe thấy bạn nói gì.

对不起,请再说一遍。Duìbùqǐ, qǐng zàishuō yībiàn.

Xin lỗi, bạn nói lại một lần nữa đi

对不起,你能不能说大声些?Duìbùqǐ, nǐ néng bùnéng shuō dàshēng xiē?

Xin lỗi, bạn có thể nói to lên một chút được không?

我在电话薄中找不到他的电话号码。Wǒ zài diànhuà báo zhōng zhǎo bù dào tā de diànhuà hàomǎ.

Tôi không tìm thấy số điện thoại của anh ấy trong danh bạ điện thoại.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.