[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐƯA TIỄN SÂN BAY trong tiếng Trung

Chủ đề ĐƯA TIỄN SÂN BAY trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung