Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GIẬN DỖI BẠN HỌC trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GIẬN DỖI BẠN HỌC trong tiếng Trung

乔治,老师问我你怎么了,我跟老师说你不舒服,结果你说你没事,老师会怎么看我呀?
Qiáo Zhì, lǎoshī wèn wǒ nǐ zěnme le, wǒ gēn lǎoshī shuō nǐ bù shūfu, jiéguǒ nǐ shuō nǐ méi shì, lǎoshī huì zěnme kàn wǒ ya?
George, cô giáo hỏi mình cậu bị làm sao, mình trả lời với cô giáo là cậu không được khỏe, kết quả cậu lại nói rằng mình không sao, cô giáo sẽ nghĩ mình thế nào chứ?

真对不起,谢谢你,我请你喝杯水吧。
Zhēn duìbùqǐ, xièxie nǐ, wǒ qǐng nǐ hē bēi shuǐ ba.
Thật xin lỗi, cám ơn cậu nhé, mình mời cậu uống nước nhé.

 

不必了。
Bú bì le.
Khỏi cần đi.

马良,我也不是故意的。你走的时候为什么不叫醒我呢?
Mǎ Liáng, wǒ yě bú shì gùyì de. Nǐ zǒu de shíhòu wèishénme bú jiào xǐng wǒ ne?
Mã Lương, tớ không cố ý mà. Lúc cậu đi sao không gọi mình dậy?

我不理你了,回去再说。
Wǒ bù lǐ nǐ le, huí qù zài shuō.
Tớ không thèm quan tâm cậu nữa, nói chuyện sau đi.

马良,下午一起在教室写作业怎么样?
Mǎ Liáng, xiàwǔ yīqǐ zài jiàoshì xiě zuòyè zěnmeyàng?
Mã Lương, buổi chiều cùng đến lớp làm bài tập nhé?

 

好,我正不想理乔治呢。下午1点吃完饭就来教师。
Hǎo, wǒ zhèng bù xiǎng lǐ Qiáo Zhì ne. Xiàwǔ 1 diǎn chī wán fàn jiù lái jiàoshī.
Được, tớ đang không thèm quan tâm đến George đây.

我也来。
Wǒ yě lái.
Tớ cũng muốn đi.

你得罪了马良,那得问问马良同不同意。
Nǐ dézuì le Mǎ Liáng, nà děi wènwen Mǎ Liáng tóng bù tóngyì.
Cậu đã đắc tội với Mã Lương rồi, cậu phải hỏi xem Mã Lương có đồng ý hay không đi.

 

他同意我来,他不同意我也来。
Tā tóngyì wǒ lái, tā bù tóngyì wǒ yě lái.
Cậu ấy đồng ý thì tớ đến, cậu ấy không đồng ý tớ cũng đến.

你呀。真是个厚脸皮。
Nǐ ya. Zhēn shì ge hòu liǎnpí.
Cậu ý à, đúng là mặt dày mà.

qung

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments