Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRÊN LỚP HỌC trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRÊN LỚP HỌC trong tiếng Trung

同学们好!
Tóngxuémen hǎo!
Chào các em!

老师好!
Lǎoshī hǎo!
Chào cô ạ!

 

好,现在我们开始上课。今天的课文这样上,先复习一下上一节课学过的生词,再听写,请两个同学到黑板这儿来写,然后请两个同学表演问路,看哪一组表演的最好。这节课我们还要学习新的语法和课文。听明白了吧?
Hǎo, xiànzài wǒmen kāishǐ shàngkè. Jīntiān de kèwén zhè yàng shàng, xiān fùxí yíxià shàng yì jié kè xué guò de shēngcí, zài tīngxiě, qǐng liǎng ge tóngxué dào hēibǎn zhèr lái xiě, ránhòu qǐng liǎng ge tóngxué biǎoyǎn wèn lù, kàn nǎ yì zǔ biǎoyǎn de zuì hǎo. Zhè jié kè wǒmen hái yào xuéxí xīn de yǔfǎ hé kèwén. Tīng míngbái le ba?
Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu học nhé. Tiết học hôm nay sẽ như thế này nhé, trước tiên chúng ta sẽ ôn tập lại từ mới của buổi trước rồi viết chính tả, cô sẽ mời 2 bạn lên bảng viết rồi mời 2 bạn đóng vai người hỏi đường, xem nhóm nào làm tốt nhất nhé. Tiết này chúng ta còn phải học ngữ pháp và bài mới nữa. Các em nghe rõ chứ?

 

听明白了。
Tīng míngbái le.
Nghe rõ rồi ạ.

乔治怎么了?为什么没来上课?马良,你跟他是同宿的,你知道吗?
Qiáo Zhì zěnmele? Wèishénme méi lái shàngkè? Mǎ Liáng, nǐ gēn tā shì tóngsù de, nǐ zhīdào ma?
George có chuyện gì thế? Sao em ấy không đến lớp? Mã Lương, em là bạn cùng phòng với em ấy, em có biết chuyện gì không?

 

我出来的时候,他还没起来。说不定是不舒服了。
Wǒ chūlái de shíhòu, tā hái méi qǐlái. Shuō bu dìng shì bù shūfu le.
Lúc em rời khỏi phòng, cậu ấy còn chưa thức dậy. Có lẽ là không khỏe rồi.

是不是病了?
Shì bú shì bìng le?
Hay là bệnh rồi?

 

。。。
说曹操,曹操到。(大家都笑了)
Shuō Cáo Cāo, Cáo Cāo dào.(Dàjiā dōu xiào le)
Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến (mọi người đều cười)

老师,对不起,我迟到了。
Lǎoshī, duìbùqǐ, wǒ chídào le.
Em xin lỗi cô, em đến trễ ạ.

 

你怎么样,没事吧?
Nǐ zěnmeyàng, méi shì ba?
Em khỏe chứ, có chuyện gì không?

没事,我好着呢。(大家又笑了,马良有点儿不自然)
Méi shì, wǒ hǎo zhe ne.(Dàjiā yòu xiào le, Mǎ Liáng yǒudiǎnr bú zìrán)
Không sao ạ, em vẫn khỏe mà. (Mọi người lại cười, Mã Lương hơi mất tự nhiên)

tren-lop-hoc-1

那下次注意点儿,别迟到,快坐下吧。谁愿意到前方听写?
Nà xià cì zhùyì diǎnr, bié chídào, kuài zuò xià ba. Shéi yuànyì dào qiánfāng tīngxiě?
Vậy thì lần sau chú ý đừng đến muộn nữa nhé, mau ngồi xuống đi. Ai muốn lên bảng trước nào?

我来写,昨天我们每个字写了n多遍,都记住了。
Wǒ lái xiě, zuótiān wǒmen měi ge zì xiě le n duō biàn, dōu jìzhù le.
Để em viết, hôm qua bọn em mỗi từ đều viết đến n lần rooiff, tất cả đều nhớ hết rồi.

今天课上乔治虽然迟到了,可是表现得不错,听写汉字都对了,还积极回答问题。好,课间休息10分钟,然后接着上课。
Jīntiān kè shàng Qiáo Zhì suīrán chídào le, kěshì biǎoxiàn dé búcuò, tīngxiě Hànzì dōu duì le, hái jījí huídá wèntí. Hǎo, kè jiān xiūxi 10 fēnzhōng, ránhòu jiē zhe shàngkè.
Hôm nay tuy là George đến trễ nhưng có biểu hiện rất tốt, viết chính tả đều đúng hết, còn tích cực trả lời câu hỏi. Tốt, nghỉ giải lao 10 phút, sau đó chúng ta học tiếp.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments