[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MÀU SẮC CƠ BẢN trong tiếng Trung

Chủ đề MÀU SẮC CƠ BẢN trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung