Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÀI LIỆU KHÁCH SẠN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÀI LIỆU KHÁCH SẠN trong tiếng Trung

1. 新员工必须在人事部规定的时间内到�� �店报到,若不能按时报到者 (Nếu người nào không đến đăng ký đúng giờ),酒店有权取消其录用资格,特�� �情况经批准后可延期报到 (Kéo dài thời gian đăng ký)

2. 外部招聘面试合格的应聘者�� �人事部根据用人部门的用人时间通知� ��聘者到酒店指定医院进行体检 (Những thí sinh đạt tiêu chuẩn khi phỏng vấn, phòng nhân sự sẽ căn cứ vào thời gian cần người của bộ phận cần người thông báo cho thí sinh ứng tuyển…)

backinh

3. 外部招聘面试合格的应聘者 (Những thí sinh đạt tiêu chuẩn khi phỏng vấn,…),人事� ��根据用人部门的用人时间通知应聘者 到酒店指定医院进行体检

4. 新员工必须在人事部规定的时间内到�� �店报到,若不能按时报到者,酒店有权取消其录用资格,特殊情� ��经批准后可延期报到

5. 试用人员试用期满后,()人事部向试用 人员所在部门发放员工转正单和员工�� �正鉴定表 (Phòng nhân sự sẽ cấp cho nhân viên thử việc giấy chứng nhận kết thúc thời gian thử việc và giấy ký nhận chuyển lên nhân viên chính thức).

6. 用人部门不同意转正的员工延长试用�� �或辞退 (Những nhân viên mà bộ phận dùng người không đồng ý chuyển lên nhân viên chính thức thì sẽ kéo dài thời gian thử việc hoặc sa thải).

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments