Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề PHƯƠNG VỊ trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề PHƯƠNG VỊ trong tiếng Trung
1. 他坐在我左边
Tā zuò zài wǒ zuǒbiān.
Anh ta ngồi bên trái tôi .
2.在。。。。。右边
 Zài. . . . . Yòubiān.
Bên phải .
他 坐在我右边
Tā zuò zài wǒ yòubiān.
Anh ta ngồi bên phải tôi .
3. 在。。。前边
Zài. . . Qiánbian .
Phía trước .
他站在我前边
Tā zhàn zài wǒ qiánbian.
Anh ta đứng phía trước tôi .
4.在。。。后边
Zài. . . Hòubian.
 Đằng sau .
他站在我后边
Tā zhàn zài wǒ hòubian.
Anh ta đứng đằng sau tôi .
5.里边Lǐbian .
Bên trong .
钱在钱包里边
Qián zài qiánbāo lǐbian .
Tiền ở trong ví tiền .
6.外边
Wàibian.
Bên ngoài .
他站在学校外边
Tā zhàn zài xuéxiào wàibian.
Anh ta đứng bên goài trường học .
7.在。。。。。上面
Zài. . . . . Shàngmiàn
Bên trên .
书在桌子上面
Shū zài zhuōzi shàngmiàn
Sách ở trên bàn.
8.在。。。。。下面
Zài. . . . . Xiàmiàn
书在桌子下面
Shū zài zhuōzi xiàmiàn.
Sách ở dưới bàn .
9.在。。。旁边
Zài. . . Pángbiān
Bên cạnh
他坐在我旁边
Tā zuò zài wǒ pángbiān
Anh ta ngồi bên cạnh tôi .
10.A 在 B 和 C 的 中 间
A Zài B Hé C De zhōngjiān.
 Ở giữa .
我站在爸爸和妈妈的中间
Wǒ zhàn bàba zài hé māmā de zhōngjiān.
Tôi đứng giữa bố và mẹ .

<center>Xem các chủ đề khác</center>

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Dành cho người mới học, Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.