Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRONG VĂN PHÒNG trong tiếng Trung (Phần 3)

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRONG VĂN PHÒNG trong tiếng Trung (Phần 3)
A: 张先生,您好!我叫方梅,是谢总的秘书。Zhāng xiānshēng, nín hǎo! Wǒ jiào fāng méi, shì xiè zǒng de mìshū.
Chào anh Trương. Tôi là Phương Mai, thứ ký của giám đốc Tạ.
B:方梅秘书,您好!上次我们见过面了。 Fāng méi mìshū, nín hǎo! Shàng cì wǒmen jiànguò miànle.
Rất vui được gặp cô, cô Phương Mai, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ.
A:是啊,欢迎您加入我们公司。 Shì a, huānyíng nín jiārù wǒmen gōngsī.
Vâng ạ, chào mừng anh gi nhập công ty.
B:我今天第一天来公司上班,初来乍到,有什么做得不对的地方,还请方梅小姐多多指教。 Wǒ jīntiān dì yī tiān lái gōngsī shàngbān, chūláizhàdào, yǒu shé me zuò dé bùduì dì dìfāng, huán qǐng fāng méi xiǎojiě duōduō zhǐjiào.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở đây, có chỗ nào sai sót rất mong cô Phương Mai chỉ bảo cho.
A:您太见外了。您就叫我梅吧。我带您去您的办公室看一下吧。Nín tài jiàn wàile. Nín jiù jiào wǒ méi ba. Wǒ dài nín qù nín de bàngōngshì kàn yīxià ba.
Anh khách sáo quá. Anh cứ gọi tôi là Mai. Để tôi dẫn anh đi xem phòng làm việc của anh.
B:好的,谢谢。Hǎo de, xièxiè.
Vâng, cám ơn cô.
shop-trang-suc
B
A: 方梅,一会儿有个叫阮文明来找我,你让他直接进来吧。Fāng méi, yīhuǐ’er yǒu gè jiào ruǎn wénmíng lái zhǎo wǒ, nǐ ràng tā zhíjiē jìnlái ba.
Phương Mai, lát nữa nếu có người tên là Nguyễn Văn Minh đến tìm tôi, thì cứ bảo anh ta vào luôn nhé.
B:好的。 Hǎo de. Vâng ạ.
C:您好,我叫阮文明,请问,谢总在不在?他约我这个时间来见他。Nín hǎo, wǒ jiào ruǎn wénmíng, qǐngwèn, xiè zǒng zài bùzài? Tā yuē wǒ zhège shíjiān lái jiàn tā.
Chào cô, tôi là Nguyễn Văn Minh, xin hỏi giám đốc Tạ có ở đây không? Ông ấy hẹn tôi đến gặp vào giờ này.
B:哦,明先生啊,谢总在等着您呢。Ó, míng xiānshēng a, xiè zǒng zài děngzhe nín ne.
A, chào anh Minh, tổng giám đốc Tạ đang đợi anh đấy ạ.
B:谢总,明先生来了。Xiè zǒng, míng xiānshēng láile.
Giám đốc, anh Minh đến rồi ạ.
A:哦,明先生,你好!Ó, míng xiānshēng, nǐ hǎo!
A, chào anh Minh.
C:谢总,您好!Xiè zǒng, nín hǎo!
Chào giám đốc Tạ.
A:请坐。Qǐng zuò.
Mời ngồi
C:谢谢。Xièxiè.
Cảm ơn
A:你和孟海是朋友?Nǐ hé mèng hǎi shì péngyǒu?
Anh là bạn của Mạnh Hải à?
C: 是的,我和他几年前认识的,关系一直很好。Shì de, wǒ hé tā jǐ nián qián rènshí de, guānxì yīzhí hěn hǎo.
Vâng, tôi quen anh ấy mấy năm trước, quan hệ của chúng tôi rất tốt.
A:请问你是什么学历?Qǐngwèn nǐ shì shénme xuélì?
Xin hỏi anh có bằng cấp gì?
C:我是大学本科毕业,学士学位。Wǒ shì dàxué běnkē bìyè, xuéshì xuéwèi.
Tôi tốt nghiệp đại học chính quy, học vị cử nhân.
A:你读的哪个大学?专业是什么?Nǐ dú de nǎge dàxué? Zhuānyè shì shénme?
Anh học ở trường nào? Ngành gì?
C:我在国民经济大学念的书,专业是市场营销。 Wǒ zài guómín jīngjì dàxué niàn de shū, zhuānyè shì shìchǎng yíngxiāo.
Tôi học ở trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, chuyên ngành Marketing.
A:不错啊,你的专业很对口。Bùcuò a, nǐ de zhuānyè hěn duìkǒu.
Rất tốt, chuyên ngành của anh rất phù hợp.
C:这几年的工作经验对我的业务很有帮助,但我也发现自己的很多不足。 Zhè jǐ nián de gōngzuò jīngyàn duì wǒ de yèwù hěn yǒu bāngzhù, dàn wǒ yě fāxiàn zìjǐ de hěnduō bùzú.
Kinh nghiệm có được trong mấy năm vừa qua cũng sẽ giúp tôi rất nhiều trong công việc sau này, nhưng tôi cũng biết mình còn rất nhiều điểm thiếu sót.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.