[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRONG VĂN PHÒNG trong tiếng Trung(phần 4)

Chủ đề TRONG VĂN PHÒNG trong tiếng Trung (phần 4)
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung