Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề truyện GIÁ TRỊ CỦA 20 DOLLARS trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề truyện GIÁ TRỊ CỦA 20 DOLLARS trong tiếng Trung

Phần từ vựng :

价值 [jiàzhí] = giá trị
烦 [fán] = phiền; phiền muộn; buồn; buồn phiền; bứt rứt。
发现 [fāxiàn] = phát hiện; tìm ra; tìm tòi。
求靠 [qiúkào] = nhờ vả; tìm nơi nương tựa
自私 [zìsī] = ích kỷ
默默 [mòmò] = lặng lẽ; im lặng。
或许 [huòxǔ] = có thể; có lẽ; hay là。也许。

Phần chữ Hán :

“假如你一定要知道的话,我一小时赚二十美金。”
“哦,”小孩儿低下了头,接着又说,“爸,可以借我十美金吗?”
父亲发怒了:“如果你只是要借钱去买毫无意义的玩具的话,给我回到你的房间睡觉去。好好想想为什么你会那么自私。我每天辛苦工作,没时间和你玩儿小孩子的游戏。”
小孩儿默默地回到自己的房间关上门。
父亲坐下来还在生气。后来,他平静下来了。心想可能对孩子太凶了——或许孩子真的很想买什么东西,再说他平时很少要过钱。父亲走进孩子的房间:“你睡了吗?
“爸,还没有,我还醒着。”孩子回答。
“我刚才可能对你太凶了,”父亲说,“我不应该发那么大的火儿——这是你要的十美金。”
“爸,谢谢您。”孩子高兴地从枕头下拿出一些弄皱的钞票,慢慢地数着。
“为什么你已经有钱了还要?”父亲不解地问。
一天,爸爸下班回到家已经很晚了,他很累也有点儿烦,他发现五岁的儿子靠在门旁正等着他。
“爸,我可以问您一个问题吗?
“什么问题?”“爸,您一小时可以赚多少钱?”“这与你无关,你为什么问这个问题?”父亲生气地说。
“我只是想知道,请告诉我,您一小时赚多少钱?”小孩儿哀求道。
“因为原来不够,但现在凑够了。”孩子回答:-
“爸,我现在有二十美金了,我可以向您买一个小时的时间吗?明天请早一点儿回家——我想和您一起吃晚餐。

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-cho-trong-tieng-trung

Phần Pinyin :

“jiǎ rú nǐ yī dìng yào zhī dào de huà ,wǒ yī xiǎo shí zuàn èr shí měi jīn 。”
“ò ,”xiǎo hái ér dī xià le tóu ,jiē zhe yòu shuō ,“bà ,kě yǐ jiè wǒ shí měi jīn ma ?”
fù qīn fā nù le :“rú guǒ nǐ zhī shì yào jiè qián qù mǎi háo wú yì yì de wán jù de huà ,gěi wǒ huí dào nǐ de fáng jiān shuì jiào qù 。hǎo hǎo xiǎng xiǎng wéi shí me nǐ huì nà me zì sī 。wǒ měi tiān xīn kǔ gōng zuò ,méi shí jiān hé nǐ wán ér xiǎo hái zǐ de yóu xì 。”
xiǎo hái ér mò mò dì huí dào zì jǐ de fáng jiān guān shàng mén 。
fù qīn zuò xià lái hái zài shēng qì 。hòu lái ,tā píng jìng xià lái le 。xīn xiǎng kě néng duì hái zǐ tài xiōng le ——huò xǔ hái zǐ zhēn de hěn xiǎng mǎi shí me dōng xī ,zài shuō tā píng shí hěn shǎo yào guò qián 。fù qīn zǒu jìn hái zǐ de fáng jiān :“nǐ shuì le ma ?
“bà ,hái méi yǒu ,wǒ hái xǐng zhe 。”hái zǐ huí dá 。
“wǒ gāng cái kě néng duì nǐ tài xiōng le ,”fù qīn shuō ,“wǒ bú yīng gāi fā nà me dà de huǒ ér ——zhè shì nǐ yào de shí měi jīn 。”
“bà ,xiè xiè nín 。”hái zǐ gāo xìng dì cóng zhěn tóu xià ná chū yī xiē nòng zhòu de chāo piào ,màn màn dì shù zhe 。
“wéi shí me nǐ yǐ jīng yǒu qián le hái yào ?”fù qīn bú jiě dì wèn 。
yī tiān ,bà bà xià bān huí dào jiā yǐ jīng hěn wǎn le ,tā hěn lèi yě yǒu diǎn ér fán ,tā fā xiàn wǔ suì de ér zǐ kào zài mén páng zhèng děng zhe tā 。
“bà ,wǒ kě yǐ wèn nín yī gè wèn tí ma ?
“shí me wèn tí ?”“bà ,nín yī xiǎo shí kě yǐ zuàn duō shǎo qián ?”“zhè yǔ nǐ wú guān ,nǐ wéi shí me wèn zhè gè wèn tí ?”fù qīn shēng qì dì shuō 。
“wǒ zhī shì xiǎng zhī dào ,qǐng gào sù wǒ ,nín yī xiǎo shí zuàn duō shǎo qián ?”xiǎo hái ér āi qiú dào 。
“yīn wéi yuán lái bú gòu ,dàn xiàn zài còu gòu le 。”hái zǐ huí dá :-
“bà ,wǒ xiàn zài yǒu èr shí měi jīn le ,wǒ kě yǐ xiàng nín mǎi yī gè xiǎo shí de shí jiān ma ?míng tiān qǐng zǎo yī diǎn ér huí jiā ——wǒ xiǎng hé nín yī qǐ chī wǎn cān 。

Phần dịch Việt :

Một hôm, người cha tan ca trở về nhà đã rất muộn, ông rất mệt và có chút phiền muộn, ông phát hiện ra cậu con trai năm tuổi của ông đang tựa vào cạnh cửa nhà đang đợi ông về.
” – “Ba ơi ! Con có thể hỏi ba một điều được không ạ? “
– “Về điều gì ?” “Ba à, ba có thể kiếm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ ạ?” người cha bực bội nói. “Điều này không liên quan tới con, tại sao con lại hỏi vậy?”
Cậu bé vẫn mang dáng vẻ cầu khẩn:”Con chỉ muốn biết thôi, xin trả lời con biết đi, một giờ ba kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Nếu con nhất định muốn biết, ba kiếm được 20 Mỹ kim 1 giờ”
“Dạ” Cậu bé cúi cúi đầu rồi nói tiếp :”Ba , ba có thể cho con mượn 10 Mỹ kim được không?”
Người cha phát giận lên:”Nếu con chỉ muốn mượn tiền đi mua những đồ chơi vô ích, hãy về phòng của con đi. Và cố gắng nghĩ tại sao con ích kỷ như thế. Hàng ngày ba đi làm vất vả, không có thời gian chơi trò con nít với con”.
”Cậu bé lại lặng lẽi trở về căn phòng của mình đóng cửa lại.
Người cha ngồi xuống vẫn còn đang giận. Sáu đó ông bình tĩnh lại. Trong lòng nghĩ có thể mình quá dữ dằng với đứa con — có lẽ đứa con thật muốn mua thứ gì, vả lại bình thường nó rất ít đòi tiền. Ông bước vào phòng con trai :”Con ngủ chưa vậy?”
– Đưa bé trả lời: “Vẫn chưa, con vẫn thức ba ạ !”
Người cha nói:”Vừa nẫy ba hơi nóng với con, ba không nên nổi nóng như vậy — đây là 10 Mỹ kim con cần.”
– “Ba, con cảm ơn ba!” Cậu bé mừng rỡ lôi tiếp trong gối ra một số giấy bạc nhăn nhúm, chầm chậm đếm từng tờ.
.Người cha không hiểu bèn hỏi:”Con đã có tiền rồi tại sao còn muốn xin thêm?”
Cậu bé trả lời: “Bởi vì lúc đầu không đủ, nhưng bây giờ góp đủ rồi.”
“Ba ơi, bây giờ con có 20 Mỹ kim rồi, con có thể mua một tiếng đồng hồ của ba rồi phải không? Sáng mai xin ba về nhà sớm một chút – con muốn được ăn cơm tối chung với ba.”

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments