Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TỰ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TỰ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN trong tiếng Trung

自我介绍. Zì wǒ jiè shào. Tự giới thiệu bản thân
您贵姓?Nín guì xìng? Ông họ gì?

我姓阮。你姓什么?Wǒ xìng Ruǎn. Nǐ xìng shén me? Tôi họ Phạm. Bạn họ gì?

我姓阮。Wǒ xìng ruǎn. Tôi họ Nguyễn.

你叫什么名字?Nǐ jiào shén me míng zì? Bạn tên gì?

我叫阮越勇。你呢?Wǒ jiào Ruǎn yuè yǒng. Nǐ ne? Tôi tên Nguyễn Việt Dũng. Còn bạn ?

我叫阮俊英。Wǒ jiào ruǎn jùn yīng. Tôi tên Nguyễn Tuấn Anh.

co-gang-hop-tac-trong-tieng-trung

你是哪国人?Nǐ shì nǎ guó rén? Bạn là người nước nào?

我是越南人。你呢?Wǒ shì yuè nán rén. Nǐ ne?
Tôi là người Việt nam, còn bạn?

我是中国人。Wǒ shì zhōng guó rén. Tôi là người Trung quốc.

你今年多大?Nǐ jīn nián duō dà? Ông năm nay bao nhiêu tuổi?

我今年四十岁。你今年几岁?Wǒ jīn nián sì shí suì. Nǐ jīn nián jǐ suì?
Tôi năm nay 40 tuổi. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?

我今年二十岁。Wǒ jīn nián èr shí suì. Tôi năm nay 20 tuổi.

你做什么工作?Nǐ zuò shén me gōngzuò? Bạn làm nghề gì?

我是大学生。你呢?Wǒ shì dà xué shēng. Nǐ ne? Tôi là sinh viên, còn bạn?

我是工程师。Wǒ shì gōng chéng shī. Tôi là kĩ sư .

认识你很高兴。Rèn shi nǐ hěn gāo xìng. Quen biết bạn tôi rất vui.

认识你我也很高兴. Rèn shi nǐ wǒ yě hěn gāo xìng。
Quen biết bạn tôi cũng rất vui. Tôi ở trung tâm tiếng trung

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments