[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĂN TRONG NHÀ HÀNG trong tiếng Trung

Chủ đề ĂN TRONG NHÀ HÀNG trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung