Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề diễn đạt cảm xúc của bản thân: Hiếu kỳ, tò mò

Đánh giá bài viết

轻松自我表达DIỄN ĐẠT BẢN THÂN

表达情绪Thể hiện cảm xúc

表示好奇Hiếu kỳ, tò mò

 1. 你能告诉我昨天发生了什么吗?Nǐ néng gàosù wǒ zuótiān fāshēngle shénme ma?

Bạn có thể nói cho tôi biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?

 1. 你知道她男朋友的情况吗?Nǐ zhīdào tā nán péngyǒu de qíngkuàng ma?

Bạn biết gì về bạn trai của cô ấy không?

你知道他的新电话号码?Nǐ zhīdào tā de xīn diànhuà hàomǎ?

Bạn có biết số điện thoại mới của anh ấy không?

 1. 希望知道美善妹妹的更多习惯。Xīwàng zhīdào měi shàn mèimei de gèng duō xíguàn.

Tôi ước là mình có thể biết nhiều hơn về những thói quen của em gái Mỹ Thiện.

 1. 但愿有人能告诉我这个秘密。Dàn yuàn yǒurén néng gàosù wǒ zhège mìmì.

Ước gì có ai nói cho tôi biết bí mật đó.

 1. 不知你能告诉我这个秘密?Bùzhī nǐ néng gàosù wǒ zhège mìmì?

Anh có thể nói cho tôi biết bí mật này được không?

我想知道为什么金正雅总是迟到。Wǒ xiǎng zhīdào wèishéme jīnzhèng yǎ zǒng shì chídào.

Tôi muốn biết tại sao Kim Chính Nhã hay đi trễ.

 1. 我想知道他们怎么看待我的工作。Wǒ xiǎng zhīdào tāmen zěnme kàndài wǒ de gōngzuò.

Tôi muốn biết họ đánh giá thế nào về công việc của tôi.

你认为那件事怎么样?Nǐ rènwéi nà jiàn shì zěnme yàng?

Bạn nghĩ sao về chuyện đó?

 1. 发生了什么事?Fāshēngle shénme shì? Đã xảy ra chuyện gì?
 2. 他们到底是怎么逃出监狱的?Tāmen dàodǐ shì zěnme táo chū jiānyù de?

Làm cách nào mà họ thoát khỏi nhà giam được vậy?

那里究竟发生了什么事?Nàlǐ jiùjìng fāshēngle shénme shì?

Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì?

 1. 我真想知道美善的真实年龄。Wǒ zhēn xiǎng zhīdào měi shàn de zhēnshí niánlíng.

Tôi thật sự muốn biết tuổi thật của Mỹ Thiện.

 1. 我好想知道俊锡为什么没有来上班。Wǒ hǎo xiǎng zhīdào jùn xī wèishéme méiyǒu lái shàngbān.

Tôi rất muốn biết tại sao Tuấn Tích không đi làm.

 1. 俊锡,我想知道你的计划。Jùn xī, wǒ xiǎng zhīdào nǐ de jìhuà.

Tuấn Tích, tôi muốn biết kế hoạch của cậu.

 1. 我要是知道美善的电话号码就好了。Wǒ yàoshi zhīdào měi shàn de diànhuà hàomǎ jiù hǎole.

Nếu tôi biết số điện thoại của Mỹ Thiện thì hay quá.

 1. 你要怎么做?Nǐ yào zěnme zuò? Bạn sẽ làm như thế nào?

你打算怎么做?Nǐ dǎsuàn zěnme zuò? Bạn định làm như thế nào?

 1. 你在想些什么?Nǐ zài xiǎng xiē shénme? Bạn đang nghĩ gì?
 2. 做父亲一定是件美好的事情吧,不是吗?Zuò fùqīn yīdìng shì jiàn měihǎo de shìqíng ba, bùshì ma?

Làm cha chắc là tuyệt lắm, đúng không?

A: 如果灯亮着,那么他们一定在家。Rúguǒ dēngliàngzhe, nàme tāmen yīdìng zàijiā. Nếu đèn sáng thì chắc chắn là họ ở nhà.

B: 是的,他们在家。Shì de, tāmen zàijiā. đúng vậy, họ đang ở nhà.

 1. 有人能告诉我是怎么回事吗?Yǒurén néng gàosù wǒ shì zěnme huí shì ma?

Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

 • 谁来告诉我这里发生了什么事情?Shuí lái gàosù wǒ zhèlǐ fāshēngle shénme shìqíng? Có ai nói cho tôi biết ở đây đang xảy ra chuyện gì không?

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments