Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: RẮN BỊ DẪM ĐẠP trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: RẮN BỊ DẪM ĐẠP trong tiếng Trung

Phần chữ Hán :
有条蛇常被人践踏,他去向宙斯告状。宙斯对他说:“如果你见第一个践踏你的人就咬,就不会有第二个人这样干了。”
这样这故事是说,反击第一批来犯者,别的人就会有所畏惧。
《伊索寓言》Ngụ ngôn Ê-Dốp

Phần Pinyin:
Bèi jiàntà de shé
Yǒu tiáo shé cháng bèi rén jiàntà, tā qùxiàng zhòusī gàozhuàng. Zhòusī duì tā shuō:“Rúguǒ nǐ jiàn dì yī gè jiàntà nǐ de rén jiù yǎo, jiù bù huì yǒu dì èr gèrén zhèyàng gànle.” Zhèyàng zhè gùshì shì shuō, fǎnjí dì yī pī lái fàn zhě, bié de rén jiù huì yǒu suǒ wèijù.
Phần dịch Việt :
Rắn bị giẫm đạp
Một con rắn thường bị giẫm đạp. Nó đi đến thần Zeus để kiện. Thần Zeus nói với nó: “Nếu ngươi nhìn thấy người đầu tiên giẫm vào ngươi thì cắn ngay, sẽ không có người thứ hai làm như thế nữa.”
Câu chuyện này nói, đánh trả vào nhóm đầu tiên kẻ xâm phạm thì những kẻ khác sẽ sợ.
Từ vựng:
践踏 [jiàntà] đạp; giẫm; giẫm lên; đạp lên。
草坪 [cǎopíng] bãi cỏ。平坦的草地。
草地 [cǎodì] bãi cỏ
花坛 [huātán] bồn hoa; luống hoa
踩 [cǎi] 1. giẫm; dận; đạp; cà; chà; đứng
告状 [gàozhuàng]
1. cáo trạng。
2. kiện; tố cáo。
畏惧[wèijù] sợ hãi; sợ sệt; đáng sợ。害怕。
sieu-thi-lon

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments