Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NHỜ GIÚP ĐỠ VÀ CẢM ƠN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề NHỜ GIÚP ĐỠ VÀ CẢM ƠN trong tiếng Trung
请你帮我个忙好吗?
Qǐng nǐ bāng wǒ ge máng hǎo ma?
Bạn có thể giúp tôi được không?当然,只要我能。
Dāngrán, zhǐ yào wǒ néng.
Tất nhiên, nếu tôi có thể.我想开一个支票存款账户,你们有哪些种?
Wǒ xiǎng kāi yí ge zhīpiào cúnkuǎn zhànghù, nǐmen yǒu nǎ xiē zhǒng?
Tôi muốn mở 1 tài khoản, các bạn có những loại nào?

我们有最低限额存款账户和特别存款账户。
Wǒmen yǒu zuìdī xiàn’é cúnkuǎn zhànghù hé tèbié cúnkuǎn zhànghù.
Chúng tôi có tài khoản tối thiểu và tài khoản đặc biệt.

什么是最低限额存款账户?
Shénme shì zuìdī xiàn’é cúnkuǎn zhànghù?
Tài khoản tối thiểu là thế nào?

在最低限额存款账户必须在任何时候银行户头里都不得少于1500块钱。
Zài zuìdī xiàn’é cúnkuǎn zhànghù bìxū zài rènhé shíhòu yínháng hùtóu li dōu bù dé shǎo yú 1500 kuài qián.
Mức tối thiểu trong tài khoản của bạn phải có ít nhất 1500 tệ.

我没有这么多钱,什么是特别存款账户?
Wǒ méi yǒu zhè me duō qián, shénme shì tèbié cúnkuǎn zhànghù?
Tôi không có nhiều tiền như vậy, thế tài khoản đặc biệt là thế nào?

开一张支票要10 分钱,但是没有最低限额。
Kāi yì zhāng zhīpiào yào 10 fēn qián, dànshì méi yǒu zuìdī xiàn’é.
1 tờ séc mất 10 hào, nhưng nó không có mức hạn thấp nhất.这似乎比较适合我。
Zhè sìhū bǐjiào shìhé wǒ.
Nó có vẻ thích hợp với tôi đấy.你要填表吗?
Nǐ yào tián biǎo ma?
Bạn muốn điền vào phiếu không?

我有一些我国的钱币想要换。
Wǒ yǒu yìxiē wǒ guó de qiánbì xiǎng yào huàn.
Tôi có 1 ít tiền của nước tôi cần phải đổi.

你可以在这里换。
Nǐ kěyǐ zài zhèlǐ huàn.
Bạn có thể đổi ở đây.
tranh-nham-lan

哦,我要赶路了,谢谢你的帮忙。
Ò, wǒ yào gǎnlù le, xièxie nǐ de bāngmáng.
Ồ, tôi phải đi đây, cám ơn sự giúp đỡ của bạn.

乐意之至。再见。
Lèyì zhī zhì. Zàijiàn.
Rất vui được giúp bạn, tạm biệt.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.