[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ THỨ TỰ trong tiếng Trung

Chủ đề SỐ THỨ TỰ trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung