Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ THỨ TỰ trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ THỨ TỰ trong tiếng Trung
第一                           dì yī                           thứ nhất
第二                           dì èr                           thứ hai
第十                           dì shí                         thứ 10
百分之一                   bǎi fēn zhī yī                    1%
mac-ca
百分之二十五           bǎi fēn zhī èr shí wǔ  25%
三分之二                   sān fēn zhī èr                    2/3
十分之一                   shí fēn zhī yī                    1/10
两点四                       liǎng diǎn sì               2.4
九十六点六九           jiǔ shí liù diǎn liù jiǔ 96.69
一半                           yī bàn                        1 nửa

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.